Creation from God

Everything that we see around us is because Allah allows it to be. Allah had a Plan and wants it to become fulfilled and foresaw a certain time for it to be accomplished. Man may think he can control the world and most surely most of the people are deniers of the meeting of their Highest … Continue reading Creation from God

Advertisement

Schepping van God

Alles wat we om ons heen zien, is daar omdat Allah het toestaat. Allah had een Plan en wil dat het vervuld wordt en voorzag een bepaalde tijd om het te verwezenlijken. De mens denkt misschien dat hij de wereld kan beheersen en zeer zeker ontkennen de meeste mensen de ontmoeting van hun Hoogste Meester. … Continue reading Schepping van God

In what sort of creation and Creator people want to believe

For those who do not believe in a Creator God there is always the question of "How things came into existence." Though one can also question if there has to be a Creator or Something/ Someone Who was there to bring everything into existence. When there was nothing, how did matters come into being? For … Continue reading In what sort of creation and Creator people want to believe

In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven

Voor degenen die niet in een Schepper God geloven, is er altijd de vraag "Hoe de dingen zijn ontstaan." Hoewel je je ook kunt afvragen of er uberhaupt een Schepper moet zijn of Iets / Iemand die er was om alles tot stand te brengen. Als er niets was, hoe zijn de zaken dan ontstaan? … Continue reading In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven