Er zijn veel dingen die veel mensen bereid zijn te geloven. Die dingen kunnen met de jaren veranderen. Zo was er een tijd dat de meerderheid van de mensen, zelfs sommige mensen die zeiden dat zij onfeilbaar waren en de presentator of vertegenwoordiger van God waren (de pausen in de katholieke kerken), zeiden dat de aarde plat was en het belangrijkste element waar alles omheen draaide.

De katholieke kerk is een van de grootste religieuze groeperingen die haar leden jarenlang voor de gek heeft gehouden door hen veel onwaarheden te vertellen en zelfs door anderen te doden die het niet eens wilden zijn met hun leer of die zich niet in hun kerk wilden laten dopen. Met het zwaard en veel bloedvergieten slaagden zij erin hun ledental te vergroten. In plaats van mensen te winnen door rede en eerlijke woorden, kozen zij een andere weg.

Over de praktijk van het “geloof” zei de bekende Britse filosoof en humanist Bertrand Russell:

“Waar er bewijs is, spreekt niemand van ‘geloof’. Wij spreken niet van geloof dat twee en twee vier is of dat de aarde rond is. We spreken alleen van geloof wanneer we emotie in de plaats willen stellen van bewijs.” {Russell, Bertrand. “Will Religious Faith Cure Our Troubles?”Human Society in Ethics and Politics. Ch 7. Pt 2. Hoofdstuk 7. Pt 2. Op 16 augustus 2009 ontleend.}

Vele eeuwen eerder schreef een vrome Jood verschillende brieven over het geloof en de vruchten ervan. Voor hem was het duidelijk dat er het fundamentele feit van het bestaan is, ons verstand in de juiste zin te gebruiken, het te laten leiden door Hem die ons geschapen heeft. Om in de Waarheid te kunnen geloven moet de mens zijn geest openen en op God vertrouwen, en met dit geloof zou de vaste basis kunnen komen onder alles wat het leven de moeite waard maakt. Het is ons houvast voor wat we niet kunnen zien. Aan de Hebreeën schreef de apostel Paulus:

“واما الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى.” (عب 11:1 Arabic)

“Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien.” (Heb 11:1 BasisBijbel)

Het merendeel van de wereld kijkt naar de dingen die zij duidelijk kunnen zien. Maar de mens moet weten dat er veel meer is dan je op het eerste gezicht zou zeggen. De dingen die we nu zien zijn hier vandaag, morgen weg. Maar de wereld moet te weten komen dat de dingen die we nu niet kunnen zien, eeuwig zullen duren.

“ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى.لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فابدية” (2كو 4:18 Arabic)

“Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (lees verder)” (2Co 4:18 BasisBijbel)

Mensen geloven vaak ook veel dingen die ze alleen van horen zeggen hebben meegekregen. De vraag is of zij zich hebben afgevraagd en onderzocht of alles wat zij horen wel echt waar is of echt gebeurd is. Hoewel, om geloof te krijgen moet men horen en men moet luisteren door te horen en te lezen en ook de bereidheid hebben om te zien.

Vaak duurt het lang voordat mensen het inzien. Zelfs de apostel Paulus werd het slachtoffer van zijn koppigheid, niet te willen zien dat Jezus de weg tot God is. Ook voor hem was het duidelijk geworden dat door lang en doordacht te kijken naar wat God geschapen heeft, mensen altijd hebben kunnen zien wat hun ogen als zodanig niet kunnen zien: eeuwige kracht bijvoorbeeld, en het mysterie van zijn goddelijk wezen. Hij wist dat hij verkeerd had gedaan door de volgelingen van die Nazarenerleraar aan te vallen. Maar hij wist ook dat hij een goed excuus had. Aan de Romeinen schreef hij:

“لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر.” (رو 1:20 Arabic)

“Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.” (Ro 1:20 BasisBijbel)

“اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله.” (رو 10:17 Arabic)

“Dus je kan alleen gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er over Christus wordt verteld.” (Ro 10:17 BasisBijbel)

Wij allen moeten onze oren openen, niet voor de menselijke filosofie en vele menselijke geschriften die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel, maar luisteren naar de Woorden zoals die door Allah aan de mensheid zijn overgeleverd. In het Boek der Boeken, de Bijbel, staan vele voorbeelden van mensen die een blind geloof hadden en volledig vertrouwden op hun Heer. Zij hadden geen behoefte aan meerdere goden, zoals velen om hen heen deden; zij waren gelukkig met hun Ene God die was, is en altijd zal zijn. Zij konden er ook op vertrouwen dat Hij altijd Dezelfde zou zijn en een God van duidelijkheid en niet van verwarring.

“انا هو الالف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء” (رؤ 1:8 Arabic)

“ثم قال لي قد تم.انا هو الالف والياء البداية والنهاية.انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.” (رؤ 21:6 Arabic)

“انا الالف والياء.البداية والنهاية.الاول والآخر.” (رؤ 22:13 Arabic)

“IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. IK BEN Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer.”” (Opb 1:8 BasisBijbel)

“Verder zei Hij: “Het is voorbij! IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. De mensen die dorst hebben, zal Ik te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Ze hoeven er niets voor te betalen.” (Opb 21:6 BasisBijbel)

“IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.” (Opb 22:13 BasisBijbel)

Dit is de verzekering die de mens gegeven is, dat wanneer de mensen dichter bij God zouden willen komen, Hij er zal zijn om naar hen te luisteren en aan hen te geven (zolang het in overeenstemming is met Zijn Wensen).

“اسألوا تعطوا.اطلبوا تجدوا.اقرعوا يفتح لكم.” (مت 7:7 Arabic)

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan.” (Mt 7:7 BasisBijbel)

“ولكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة لان المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه.” (يع 1:6 Arabic)

“Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd.” (Jak 1:6 BasisBijbel)

In het verleden waren veel wijze mannen en vrouwen niet bang om op Al-Waahid te vertrouwen, omdat zij geloofden dat Hij de Enige was Die een oplossing voor hen kon brengen. Zelfs wanneer alles in orde leek, maar Allah Zijn Stem aan iemand had gegeven, voelde die persoon zich soms alleen en niet gehoord. Zo was er Noach die een schip (of ark) bouwde midden op het droge, terwijl veel mensen met hem lachten. Door geloof werd hij gewaarschuwd voor iets wat hij niet kon zien, en zich niet kon voorstellen. Gelovend in die Stem in zijn hoofd, handelde hij naar wat hem gezegd werd. Zo werd zijn gezin gered. Zijn geloofsdaad trok een scherpe grens tussen het kwaad van de ongelovige wereld en de juistheid van de gelovige wereld. Het resultaat was dat Noach intiem werd met God.

“بالايمان نوح لما أوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان.” (عب 11:7 Arabic)

“Doordat Noach God geloofde, heeft hij zijn gezin gered. Want toen God tegen hem had gesproken over iets wat nog niet te zien was, heeft hij vol ontzag gehoorzaam de boot gebouwd om zijn gezin te redden. En daarmee liet hij zien hoe slecht de andere mensen waren. Want zij geloofden God níet. En omdat hij God geloofde, was God blij met hem en heeft God hem beloond.” (Heb 11:7 BasisBijbel)

Eveneens door geloof keek Mozes naar wat zijn God van hem wilde en keerde zijn hiel op Egypte, onverschillig voor de blinde woede van de koning. Hij had zijn oog gericht op Hem die geen oog kan zien, en ging rechtdoor.

“بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه تشدد كانه يرى من لا يرى.” (عب 11:27 Arabic)

“Doordat hij God geloofde, heeft hij Egypte verlaten zonder bang te zijn voor de wraak van de Farao. Want hij had een rotsvast vertrouwen op God. Het was alsof hij God, die niet te zien is, kon zien.” (Heb 11:27 BasisBijbel)

Voor ons, vandaag, moet dezelfde keuze gemaakt worden, ofwel gaan voor de Onzichtbare God, Hem geloven en vertrouwen, ofwel gaan zoals zovelen doen, menselijke leringen volgen en valse goden aanbidden.

Wij moeten weten dat wij onze eigen keuze moeten maken. Wij kunnen behoren tot hen die terugdeinzen voor het verderf, of tot hen die geloof hebben tot behoud van de ziel.

Je hoeft niet zomaar alles te geloven wat er gezegd of geschreven wordt. Van u wordt verwacht dat u alles onderzoekt. De Schrift zegt ons niet elke geest te geloven, maar de geesten te beproeven of zij uit God zijn, want vele bedriegers en valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

“ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله لان انبياء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم.” (1يو 4:1 Arabic)

“Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond.” (1Jo 4:1 BasisBijbel)

Er is een overvloed aan religieuze groeperingen en kerken, maar ze zijn niet allemaal welgevallig in de ogen van God. Wij moeten weten dat Allah wil dat wij de juiste keuze maken en dat wij Hem alleen aanbidden als de enige ware God boven alle goden.

ترجمة العالم الجديد للكتاب المقدس

فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ:‏ «مَكْتُوبٌ:‏ ‹يَهْوَهَ إِلٰهَكَ  تَعْبُدُ،‏ وَلَهُ وَحْدَهُ تُؤَدِّي خِدْمَةً مُقَدَّسَةً›».‏

“فاجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.” (لو 4:8 Arabic)

8 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: “Jehovah, uw God, moet godvruchtig zijn, en aan hem alleen moet gij heilige dienst bewijzen”.

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Er staat geschreven: “Jehovah, je God, moet je aanbidden en alleen voor hem moet je heilige dienst doen.”’*+ (Lu 4:8 NWT)

Vaak roepen mensen in tijden van rampspoed plotseling tot God.

Ieder mens zal in tijden van rampspoed tot Allah roepen, omdat het een aangeboren instinct is om zich in tijden van nood tot de Schepper te wenden. Allah heeft gezegd:

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ

Zeg: “Die u uit de duisternis van het land en van de zee redt, wanneer gij Hem hardop en in besloten kring aanroept: Indien Hij ons uit deze nood redt, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren. Zeg: “Allah is het, Die u daaruit en uit elke benauwdheid redt, maar gij vereenzelvigt anderen met Hem.

Surah Al-An’am 6:63-64

En Allah zeide:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا

Wanneer tegenspoed u op zee treft, zijn allen die gij aanroept verloren, behalve Hij. Maar wanneer Hij u op het land bevrijdt, wendt gij u van Hem af. Steeds is de mens ondankbaar.

Soera Al-Isra 17:67

En Allah zeide:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

En wanneer zij aan boord van een schip gaan, smeken zij Allah, oprecht zijnde in hun godsdienst. Maar wanneer Hij hen op het land brengt, associëren zij meteen anderen met Hem.

Soera Al-Ankaboet 29:65

Maar zij die God werkelijk liefhebben, hebben geen andere goden nodig. Zij hebben ook niet telkens weer een bewijs nodig dat Hij bestaat of dat Hij bij hen is. Voor alle mensen is het leven een beproeving met verschillende invloeden, zoals de verleidingen van hen die tegen God zijn. Het zijn de “Satans” en de zelfzuchtige begeerten die ons van God trachten weg te lokken. Hoewel de menselijke natuur neigt naar geloof, moet een mens uiteindelijk kiezen om geloof in de Schepper na te streven boven de invloeden van ongeloof.

Iyad ibn Himar rapporteerde: De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

Allah heeft gezegd: Ik heb Mijn dienaren allen geschapen die van nature geneigd zijn om één God te aanbidden, maar het zijn de duivels die hen van hun godsdienst afleiden. Zij maken voor hen onwettig wat voor hen wettig is gemaakt en zij bevelen hen deelgenoten met Mij te vereenzelvigen, hoewel er voor hen geen gezag is geopenbaard.

Bron: Sahih Muslim 2865, Graad: Sahih

Ieder van ons moet met al die verleidingen omgaan en nadenken over de woorden die ons omringen.

Samenvattend, wanneer gelovigen in de Ene Ware God het bestaan van de Schepper aantonen, hoeven zij niet te verwijzen naar de argumenten van verschillende filosofen, waarvan sommige sterk zijn, maar waarvan vele gebrekkig zijn. In plaats daarvan moeten we verwijzen naar de argumenten voor het bestaan van de Schepper zoals die in de Heilige Schrift worden gevonden.

+

Engelstalige versie / English version: Does one need evidence?

Voorgaand

Op zoek naar een God boven alle goden

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

4de Vraag: Wie of wat is God

Geloof in één of meer goden

In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

Wat zegt de Bijbel over andere “goden” als er maar Eén ware God de Vader is?

Wil je geacht worden dicht bij God te zijn?

++

Aanvullend

 1. Woorden in de Wereld
 2. God boven alle goden
 3. God versus goden
 4. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 5. Geloof en Geloven
 6. Geloof in slechts één God
 7. God boven alle goden
 8. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 9. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 10. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 11. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden
 12. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 13. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 14. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 15. Onthullende boeken
 16. Boek der boeken de Bijbel
 17. Bijbel
 18. Rond de Bijbel
 19. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 20. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 21. Woord van God
 22. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 23. Aanvoelen en kennis
 24. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 25. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 26. De Bijbel voor u en voor uw leven
 27. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 28. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 29. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 30. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 31. Symboliek in de Heilige Schrift
 32. Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is
 33. Lezen wat er staat geschreven
 34. Onzeker over relevantie Bijbel
 35. Het gezag van de Schrift in het geding binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken
 36. Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken
 37. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 38. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 39. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 40. Bijbel boek voor het heden
 41. Bible a guide – Bijbel als gids
 42. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 43. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 44. Bijbel als een waterplas
 45. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 46. Bijbelgezegden over God
 47. Mogelijkheid tot leven
 48. De weg ten leven
 49. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 50. Zeker zijnde van Bevrijding
 51. Houdt aan en houdt vol

+++

Gerelateerd

 1. Bewijzen / Haat en Verbittering 
 2. Hoe oppervlakkiger men denkt, hoe beter men kan bewijzen
 3. Wat is waarheid?
 4. Wat is nou waarheid?
 5. Waarheid – Wat een zoektocht in dit leven, wat is nu waar en wat is onwaar? 
 6. Imago of waarheid
 7. Waar de waarheid is.
 8. Matt 5:33-37 – Eerlikheid?
 9. Bedrog
 10. Ik geloof in onschuld
 11. Het islamitische geloof
 12. Is God hetzelfde als Allah?
 13. God bestaat echt
 14. 14 Tips voor de nieuwe moslim
 15. De Quran, troost en advies – 02 – Allah laat je nooit vallen!
 16. De Quran, troost en advies – 07 – Wat wil Allah van ons?
 17. Takwir – Allah getuigt
 18. Wat er ook gebeurt, vertrouw op Allah!
 19. “Waar heeft Hij dat vandaan?” Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mc 6,1-6
 20. Jesus aan die Regter Hand van God
 21. Liefde vir naaste – maar geloo in God
Advertisement

2 thoughts on “Heeft men bewijs nodig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.