Questiontime 2016-2017 report

In the aftermath of the 2001 September 11 attacks, when the Islamic terrorist group al-Qaeda killed 2,996 people, injured over 6,000 others by bringing four passenger airliners operated by two major U.S. passenger air carriers (United Airlines and American Airlines) as deadly tools damaging the American nation and having the United States responding to the attacks … Continue reading Questiontime 2016-2017 report

Advertisements

Wat is het geslacht van God

We keken of er een hoger wezen was dat alles maakte of alles liet ontstaan. Toen we er toe kwamen om te zien dat er een stem in de duisternis was die klonk, konden we ons afvragen waar die stem vandaan kwam. Uit teksten of woorden gegeven door diezelfde stem die in de leegte klonk, … Continue reading Wat is het geslacht van God

What is the Gender of God

We looked if there was a Higher Being Which made everything or let everything come into being. When we came to see that there was A Voice in the darkness that sounded we may wonder where that Voice came from. From texts or Words given by that same Voice that sounded in the void, we … Continue reading What is the Gender of God

A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being

Lots of people, in particular English speaking people, do forget that in several languages "Allah" is the word being used for The God as well as for other gods or a god. Sometimes it seems that English speakers want everyone using the English names and tittles like they use them. Originally being an Arabic word … Continue reading A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

Veel mensen, met name de Engels sprekenden, vergeten dat er in verschillende talen "Allah" als woord gebruikt wordt voor Dé God, alsook voor andere goden of een god aan te duiden. Soms lijkt het wel of Engelstaligen willen dat iedereen de Engelse tittels en namen gebruikt. Oorspronkelijk een Arabisch woord zijnde dat werd overgenomen in … Continue reading Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

A 1st reply to the 4th Question Who is God 1 A Creating Being to be worshipped

The Divine Creator Allah the Exalted in might provides information about the total encompassing nature of His divine decree and pre-ordainment, “No calamity befalls on the earth or in yourselves” and this is comprehensive of the encompassing nature of the calamities which afflict creation, whether of good or evil, that all of them are written … Continue reading A 1st reply to the 4th Question Who is God 1 A Creating Being to be worshipped

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden

De Goddelijke Schepper Allah de Almachtige geeft informatie over de totale allesomvattend aard van Zijn goddelijke decreet en pre-ordinatie, "Er gebeurt geen ongeluk op aarde of in uzelf" en dit is uitgebreid van de allesomvattende aard van de rampen die de schepping teisteren, of het nu goed of kwaad is, dat ze allemaal zijn geschreven … Continue reading Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden