Hi!

Welcome to this site of this troublesome inquirer. You shall not find an interviewer here but will find some one who dares to ask questions on matters he is curious about.

There is so much going on in this world which makes us question why and how, and if it all makes sense on our path in life, that I do wonder what your answers might be or if you do have also so many questions.

My inquiring mind using I also would love to be able to find answers to my questions. To this end, I invite whatsoever from any visitor to raise his ideas or to provide answers to the questions posed.

Here everyone is invited also to cast into question and to contribute to possible answers.

Hopefully it will captivate you.

*

Hallo!

Welkom op dit nieuwe platform waarvoor ik het ideale WordPress gebruik. ik wil mij als een lastige vragensteller opwerpen omdat ik ook gevuld mag zijn met zo vele vragen die mij en anderen bezig houden. Mijn onderzoekende geest gebruikend zou ik het fijn vinden om bij mijn vraagstelling ook antwoorden te mogen aantreffen. Hiertoe nodig ik dan ook elke bezoeker uit om zijn ideeën op te werpen of om antwoorden te bezorgen op de gestelde vragen.

Er gebeurt zo veel in de wereld waar niet alleen ik mij vragen bij stel, maar waar ik zeker van ben dat het onderwerpen zijn die meerderen bezig houden. daarom stel ik dit platform open om alle soort onderwerpen ter berde te brengen. Indien ze niet door mij gesteld worden waarom vraagt u ze niet?

Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd zich ook in de vraagstelling te werpen en bij te dragen tot mogelijke antwoorden.

Hopelijk zal het u boeien.

Advertisement

6 thoughts on “First blog post – Eerste blog post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.