Faith in one or more gods

When we speak about "Faith" (iman) we look at acceptance of the Belief in the existence and oneness of God (Allah).and the existence of the Book of books of which God is the author, existing of five main parts, the Torah (revealed to Moses),,the Psalms (revealed to David).and the Writings of Kings and prophets as well as the Gospel (revealed to Jesus) with the writings of his apostles,

Advertisement

Geloof in één of meer goden

Wanneer wij over "Geloof" (iman) spreken, zien wij op de aanvaarding van het Geloof in het bestaan en de eenheid van God (Allah) en het bestaan van het Boek der boeken waarvan God de auteur is, bestaande uit vijf hoofdstukken, de Torah (geopenbaard aan Mozes), de Psalmen (geopenbaard aan David) en de Geschriften van Koningen en Profeten, alsmede het Evangelie (geopenbaard aan Jezus) met de geschriften van zijn apostelen,

What does the Bible talk about other “gods” when there is only One True God the Father?

Let’s start with a look at Psalm 82, the psalm that the Nazarene master teacher Jeshua (Ishi - Isa - Issou - Jesus) quotes in John 10:34. “1  (82:2) ‎حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار.سلاه‎ . 2 (82:3) ‎اقضوا للذليل ولليتيم.انصفوا المسكين والبائس‎ .” (مز 82:1-2 Arabic) “1  <A Psalm. Of Asaph.> God is … Continue reading What does the Bible talk about other “gods” when there is only One True God the Father?

Wat zegt de Bijbel over andere “goden” als er maar Eén ware God de Vader is?

Laten we beginnen met een blik op Psalm 82, de psalm die de Nazareense leermeester Jeshua (Ishi - Isa - Issou - Jesus - Jezus) citeert in Johannes 10:34. “1  (82:2) ‎حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار.سلاه‎ . 2 (82:3) ‎اقضوا للذليل ولليتيم.انصفوا المسكين والبائس‎ .” (مز 82:1-2 Arabic) “1  Een lied van Asaf. … Continue reading Wat zegt de Bijbel over andere “goden” als er maar Eén ware God de Vader is?

In what sort of creation and Creator people want to believe

For those who do not believe in a Creator God there is always the question of "How things came into existence." Though one can also question if there has to be a Creator or Something/ Someone Who was there to bring everything into existence. When there was nothing, how did matters come into being? For … Continue reading In what sort of creation and Creator people want to believe

In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven

Voor degenen die niet in een Schepper God geloven, is er altijd de vraag "Hoe de dingen zijn ontstaan." Hoewel je je ook kunt afvragen of er uberhaupt een Schepper moet zijn of Iets / Iemand die er was om alles tot stand te brengen. Als er niets was, hoe zijn de zaken dan ontstaan? … Continue reading In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven