Jezus Jood Christen of Moslim

God heeft de wereld van Zijn woord en Zijn profeten voorzien, maar niet altijd wensten de mensen van die leiders of profeten weten, waardoor er verscheidene groeperingen ontstonden die elk dachten of denken de juiste aanbiddingswijze te hebben.

Faith in one or more gods

When we speak about "Faith" (iman) we look at acceptance of the Belief in the existence and oneness of God (Allah).and the existence of the Book of books of which God is the author, existing of five main parts, the Torah (revealed to Moses),,the Psalms (revealed to David).and the Writings of Kings and prophets as well as the Gospel (revealed to Jesus) with the writings of his apostles,

Advertisement

Geloof in één of meer goden

Wanneer wij over "Geloof" (iman) spreken, zien wij op de aanvaarding van het Geloof in het bestaan en de eenheid van God (Allah) en het bestaan van het Boek der boeken waarvan God de auteur is, bestaande uit vijf hoofdstukken, de Torah (geopenbaard aan Mozes), de Psalmen (geopenbaard aan David) en de Geschriften van Koningen en Profeten, alsmede het Evangelie (geopenbaard aan Jezus) met de geschriften van zijn apostelen,

Are people likely to turn less to a divine power for help when they have a big government?

We face a world were secularism is growing and more people think their politicians would and should have all the right answers to create for them the ideal world.

Questiontime 2016-2017 report

In the aftermath of the 2001 September 11 attacks, when the Islamic terrorist group al-Qaeda killed 2,996 people, injured over 6,000 others by bringing four passenger airliners operated by two major U.S. passenger air carriers (United Airlines and American Airlines) as deadly tools damaging the American nation and having the United States responding to the attacks … Continue reading Questiontime 2016-2017 report

What is the Gender of God

We looked if there was a Higher Being Which made everything or let everything come into being. When we came to see that there was A Voice in the darkness that sounded we may wonder where that Voice came from. From texts or Words given by that same Voice that sounded in the void, we … Continue reading What is the Gender of God

A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being

Lots of people, in particular English speaking people, do forget that in several languages "Allah" is the word being used for The God as well as for other gods or a god. Sometimes it seems that English speakers want everyone using the English names and tittles like they use them. Originally being an Arabic word … Continue reading A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

Veel mensen, met name de Engels sprekenden, vergeten dat er in verschillende talen "Allah" als woord gebruikt wordt voor Dé God, alsook voor andere goden of een god aan te duiden. Soms lijkt het wel of Engelstaligen willen dat iedereen de Engelse tittels en namen gebruikt. Oorspronkelijk een Arabisch woord zijnde dat werd overgenomen in … Continue reading Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen