4th Question: Who or What is God

Continuing on my 2nd and 3rd question and my article on From Guestwriters and on "Looking for answers on the question Is there a God" in case we do have to assume there is a god or gods we should wonder what or whom that god or gods may be.

4de Vraag: Wie of wat is God

Voortbordurend op mijn 2e en 3e vraag en mijn artikel op From Guestwriters en 'Op zoek naar antwoorden op de vraag "Is er een God" ' voor het geval dat we moeten aannemen dat er een god of goden zijn we ons zullen moeten afvragen wat of wie zulk een god of goden wel mogen zijn.