Does one need evidence?

Does one need proof to come to a certain belief? We can look at the signs in nature and find out what happened to certain people in the past, such as Noah and Paul. With the Book of Books, Allah has provided the world with His Interpretative Word.

Heeft men bewijs nodig?

Heeft men bewijzen nodig om tot een bepaald geloof te komen? Wij kunnen naar de tekenen in de natuur kijken en nagaan wat er in het verleden met bepaalde mensen, zoals Noach en Paulus is gebeurd. Met het Boek der boeken heeft Allah de wereld van Zijn Alzeggend Woord voorzien.

Faith in one or more gods

When we speak about "Faith" (iman) we look at acceptance of the Belief in the existence and oneness of God (Allah).and the existence of the Book of books of which God is the author, existing of five main parts, the Torah (revealed to Moses),,the Psalms (revealed to David).and the Writings of Kings and prophets as well as the Gospel (revealed to Jesus) with the writings of his apostles,

Advertisement

Geloof in één of meer goden

Wanneer wij over "Geloof" (iman) spreken, zien wij op de aanvaarding van het Geloof in het bestaan en de eenheid van God (Allah) en het bestaan van het Boek der boeken waarvan God de auteur is, bestaande uit vijf hoofdstukken, de Torah (geopenbaard aan Mozes), de Psalmen (geopenbaard aan David) en de Geschriften van Koningen en Profeten, alsmede het Evangelie (geopenbaard aan Jezus) met de geschriften van zijn apostelen,

Op zoek naar een God boven alle goden

Dit is een inleidend hoofdstuk tot onze zoektocht naar de vele goden die de wereld kent en onze queeste of er een god boven alle andere goden bestaat. ... Vindt meer over de verschillende culturen en de menselijke drang om zich goden toe te eigenen ...