Op 30 November 2016 werd hier een eerst blogartikel geplaatst: First blog post – Eerste blog post.

Deze WordPress account werd geopend omdat ik graag op bepaalde artikels wenste te reageren.
Mits ik dan toch een account moest aangaan, kon ik even goed zelf algemeen vragen stellen aan diegenen die het Web bezochten voor antwoorden te vinden of voor met hen in contact te treden die controversiële gedachten wensten te opperen of wensten te reageren op bepaalde gebeurtenissen in deze wereld.

In deze wereld zijn er heel wat die beweren in een god of meerdere goden te geloven. Hierbij wenste ik graag te weten welke godheid zij verkozen. Maar ook wenste ik bepaalde misvattingen uit de wereld te helpen.

Bij mijn bezoeken op het net viel het ook op dat in bepaalde landen, voornamelijk in deze waar Engels wordt gesproken heel kortzichtig naar bepaald tittels word gekeken en heel veel verwarring is tussen tittels en namen. Vele Engelstaligen zien zo bijvoorbeeld niet in dat Allah een tittel is die enkel de enige Ware God toekomt, en daarom een enkelvoudig woord is dat zelfs geen meervoudsvorm heeft. Vele Engelstaligen willen die tittel ook niet aanvaarden als een synoniem voor God en denken zelfs dat het een andere god is dan God. Zij willen ook dikwijls niet aannemen dat in het Aramees, de moedertaal van Jezus, dat de tittel is die ook door Jezus in zijn gebeden en toespraken gebruikt werd.

Met een eerste reeks vragen nodigde ik dan ook die zogenaamde God liefhebbenden uit om hun god of God kenbaar te maken.

Bijna drie jaar verder valt mij op dat nog niemand daar op die vragen dieper is willen ingaan. De velen die zich Christen noemen of zij die zich Moslim noemen laten mij een ‘oorverdovende’ stilte beleven. Vreemd genoeg!

Vanaf heden denk ik er dan ook aan niet enkel mijn reacties te geven op anderen hun websites, maar zal ik hier in de toekomst toch wat meer gaan publiceren en aldus niet de indruk geven dat ik zelf zou blijven stil zitten.

Engelstalige versie: Silent Christians and Silent Muslims

Advertisement

One thought on “Zwijgende Christenen en Zwijgende Moslims

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.