In 1932 verscheen er een boek van de  Belgisch Nederlandstalig schrijver Lode Zielens, dat wij als jongere met gretige ogen verslonden. Toen wij de zwart-wit verfilming van deze realistische sociale roman “Moeder waarom leven wij?”  in de jaren 60 zagen waren wij aan het scherm gekluisterd. (De 1993 verfilming als televisieserie op VTM heb ik nooit gezien.)

Wat door Marnix Gijsen omschreven werd als

“Het eerste grote boek van de nieuwe generatie”

kregen wij een realistisch beeld van de sociale wantoestanden in de grootstad Antwerpen door de ogen van de kleine man.

De onderwerpen aangekaart in die film waren aspecten die niet enkel in armoedige arbeidersbuurten, zoals de Seefhoek, voor kwamen of nu niet meer zouden voor komen. Ook vandaag worden mensen soms danig door elkaar geschud dat zij zich afragen waarom zij leven.

English: Flag used by the now-defunct politica...
Vroegere vlag van Vlaams Blok in Belgium. (Foto credit: Wikipedia)

Ook is het opvallend dat in bepaalde buurten bepaald politieke partijen weten te ontstaan of groot te worden. De seefhoek wijk, waar eens Vincent van Gogh, Willy Vandersteen, Jef Cassiers, Matthias Schoenaerts en Rik Coppens woonden, werd zo bijvoorbeeld in heel Vlaanderen bekend toen in het televisieprogramma Panorama in 1988 duidelijk werd gemaakt hoe het ontstaan van Vlaamsnationalistische politieke fusie van De Vlaams Nationale Partij en de radicale vleugel van de Vlaamse Volkspartij tot Vlaams Blok, (het latere Vlaams Belang) mogelijk werd gemaakt door de toestanden aldaar. De reportage veroorzaakte vooral commotie door het taalgebruik waarmee migranten werden omschreven (“bananenfreters”, “bomenklimmers”, etc). Een stuk van de reportage is nog op YouTube te zien.

Vandaag zijn wij weer in een politiek onrustige toekomst gekomen waarbij wij in enkele landen, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten van Amerika, gelijkaardige toestanden zien als in de jaren 30 van vorige eeuw en figuren zien opkomen als de Führer.

In deze woelige tijden komen vele mensen met nog meer vragen naar boven. Daarom ook dit blog waarbij ik op zoek wil gaan naar die essentiële vragen en antwoorden.

Wij mogen dan wel geboren zijn en hier op aarde geplaatst zijn, maar waarom en door wie? Wie of wat zit achter dit alles en welk nut heeft ons zielig bestaan?

Waarom leven wij?

Hebt u enig idee?

*

Vindt aanvullend

+

Engelse versie:  The first question: Why do we live?

++

Aanvullende lectuur

 1. Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen
 2. Hoe de rijken de wereld regeren
 3. Oprukkende armoede in Noord Amerika
 4. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer
 5. Occuppy Acties en Sociaal Engagement
 6. Rellen in Frankrijk en Belgë
 7. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 8. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 9. Boerka moet weg uit Frankrijk
 10. Boerkini’s, bedekking van lichaam en normen en waarden
 11. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 12. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 13. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 14. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 15. Theekransje slaagt er in land te gijzelen
 16. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro

+++

Save

3 thoughts on “Een eerste vraag: Waarom leven wij

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.