In which God will one believe?

One may wonder in which or what kind of god people want to believe. It is striking that many people like to have a certain form of mystery around their deity and therefore do not choose the God Who pours clear wine and sends very reliable Words to earth.

In welke God wil men geloven?

Men kan zich afvragen in welke of wat voor soort god mensen willen geloven. Opvallend is wel dat heel wat mensen graag een zekere vorm van misterieusiteit rond hun godheid wensen te hebben en daarom niet kiezen voor Dé God Die klare wijn schenkt en zeer betrouwbare Woorden naar de aarde toezendt.