Laten we beginnen met een blik op Psalm 82, de psalm die de Nazareense leermeester Jeshua (Ishi – Isa – Issou – Jesus – Jezus) citeert in Johannes 10:34.

“1  (82:2) ‎حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار.سلاه‎ . 2 (82:3) ‎اقضوا للذليل ولليتيم.انصفوا المسكين والبائس‎ .” (مز 82:1-2 Arabic)

“1  Een lied van Asaf. God staat op in de vergadering van koningen. Hij is de Rechter en spreekt recht over hen. 2 “Hoelang zullen jullie nog onrechtvaardig rechtspreken? Hoelang nog laten jullie slechte mensen vrijuit gaan?” (Ps 82:1-2 BasisBijbel)

“اجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة.” (يو 10:34 Arabic)

“Jezus antwoordde hun: “Er staat toch in de Boeken: ‘Ik heb gezegd: jullie zijn goden’ ?” (Joh 10:34 BasisBijbel)

Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met “goden” in Psalm 82:6 is Elohim. Het verwijst gewoonlijk naar de Ene Ware God, maar het heeft ook andere toepassingen. Psalm 82:1 zegt,

“God zit de grote vergadering voor; Hij oordeelt onder de goden.”

Het is duidelijk uit de volgende drie verzen dat het woord “goden” verwijst naar magistraten, rechters, en andere mensen die posities van gezag en heerschappij bekleden. Een menselijke magistraat een “god” noemen geeft drie dingen aan:

1) hij heeft gezag over andere mensen,
2) de macht die hij als burgerlijk gezag uitoefent moet gevreesd worden, en
3) hij ontleent zijn macht en gezag aan God zelf, die in vers 8 wordt afgebeeld als oordelend over de hele aarde.

Dit gebruik van het woord “goden” om mensen aan te duiden is zeldzaam, maar het komt elders in het Oude Testament voor. Bijvoorbeeld, toen God Mozes naar Farao stuurde, zei Hij,

“Zie, Ik heb u gemaakt als God voor Farao” (Exodus 7:1).

“فقال الرب لموسى انظر.انا جعلتك الها لفرعون.وهرون اخوك يكون نبيّك.” (خر 7:1 Arabisch)

Dit betekent eenvoudigweg dat Mozes, als boodschapper van God, Gods woorden sprak en daarom Gods vertegenwoordiger voor de koning zou zijn. Het Hebreeuwse woord Elohim wordt vertaald met “rechters” in Exodus 21:6 en 22:8, 9, en 28.

“يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة ويثقب سيده اذنه بالمثقب.فيخدمه الى الابد.” (خر 21:6 Arabic)

“8 وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. 9 في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما.فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.” (خر 22:8-9 Arabic)

“لا تسبّ الله.ولا تلعن رئيسا في شعبك.” (خر 22:28 Arabic)

“dan moet zijn heer hem bij de rechters van zijn stad brengen. Hij moet hem bij een deur of deurpost zetten en een spijker door zijn oor in de deur of deurpost slaan. Daarna zal de man voor altijd zijn slaaf blijven.” (Ex 21:6 BasisBijbel)

“8 Als de dief niet wordt gevonden, moet de eigenaar van het huis naar de rechters van zijn stad gaan en zweren dat hij die spullen niet heeft gestolen. 9 Stel dat er iets wordt gestolen, bijvoorbeeld een koe, een ezel, een schaap of een geit, of kleding, of wat dan ook. En stel dat de eigenaar die spullen later ergens ziet en herkent dat ze van hem zijn, maar de ander zegt óók dat ze van hem zijn. Dan moeten ze naar de rechters van hun stad gaan. Die moeten bepalen wie van de twee de eigenaar is. En de dief moet twee keer zoveel aan de eigenaar teruggeven.” (Ex 22:8-9 BasisBijbel)

“Je mag de rechters van je stad niet uitschelden of slechte dingen over hen rondvertellen.” (Ex 22:28 BasisBijbel)

Het hele punt van Psalm 82 is dat aardse rechters moeten handelen met onpartijdigheid en ware rechtvaardigheid, omdat zelfs rechters eens voor de Rechter moeten staan. Verzen 6 en 7 waarschuwen menselijke magistraten dat ook zij geoordeeld moeten worden:

“6  (82:7) ‎لكن مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون‎ . 7 (82:8) ‎قم يا الله.دن الارض.لانك انت تمتلك كل الامم” (مز 82:6-7 Arabic)

“6  Ik heb wel gezegd dat jullie goden zijn, en zonen van de Allerhoogste God. 7 Maar toch zullen jullie sterven als mensen. Jullie zullen overwonnen worden en gedood.”” (Ps 82:6-7 BasisBijbel)

Ook de rechters zullen voor Al-Aliyy, de Allerhoogste God moeten komen. Ook al zijn zij goden; zij zijn allen zonen van de Allerhoogste. voor hen is het hetzelfde als voor andere mensen. Ook zij zullen sterven als gewone mensen; zij zullen vallen als iedere andere heerser.

Deze passage zegt dat God mannen heeft aangesteld in posities van gezag waarin zij worden beschouwd als goden onder het volk. Zij moeten onthouden dat, ook al vertegenwoordigen zij God in deze wereld, zij sterfelijk zijn en uiteindelijk rekenschap aan God moeten afleggen voor de manier waarop zij dat gezag hebben gebruikt.

Laten we nu eens kijken hoe Jezus deze passage gebruikt. Jezus had zojuist beweerd de Zoon van God te zijn (Johannes 10:25-30).

“25 اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون.الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي. 26 ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم. 27 خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. 28 وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. 29 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. 30 انا والآب واحد” (يو 10:25-30 Arabic)

“25 Jezus antwoordde: “Dat heb Ik jullie al gezegd, maar jullie geloven Mij niet. De dingen die Ik namens mijn Vader doe, laten duidelijk zien wie Ik ben. 26 Maar jullie geloven Mij niet, omdat jullie niet bij mijn schapen horen. Dat heb Ik jullie al gezegd. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze, en ze volgen Mij. 28 En Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van Mij en niemand zal ze uit mijn handen kunnen roven. 29 Mijn Vader heeft hen aan Mij gegeven. Hij is machtiger dan wie dan ook. Niemand kan iets uit de handen van mijn Vader roven. 30 Ik en de Vader zijn helemaal één.”” (Joh 10:25-30 BasisBijbel)

De ongelovige Joden reageerden door Jezus te beschuldigen van godslastering, omdat zij geloofden dat hij beweerde God te zijn (vers 33).

“اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف.فانك وانت انسان تجعل نفسك الها.” (يو 10:33 Arabic)

“De Joden antwoordden Hem: “We willen U niet doden vanwege de goede dingen die U doet, maar omdat U God beledigt. Want U, een mens, zegt van Uzelf dat U God bent.”” (Joh 10:33 BasisBijbel)

Jezus citeert dan Psalm 82:6, en herinnert de Joden eraan dat de Wet louter mensen – ook al hebben zij gezag en aanzien – als “goden” beschouwt. Jezus’ punt is dit:

jullie beschuldigen mij van godslastering omdat ik de titel “Zoon van God” gebruik; maar jullie eigen Schrift gebruikt dezelfde term voor magistraten in het algemeen.

Als zij die een goddelijk ambt bekleden als “goden” kunnen worden beschouwd, terwijl Jezus niet eens heeft gezegd dat hij God is, waarom zou hij zich dan geen kind van God mogen beschouwen? Nergens heeft Jezus ooit beweerd God te zijn. Wel heeft hij aangegeven dat hij een zoon van God is, Dit is waar de Joden hem verkeerd begrepen.

Veel mensen die zich christen noemen maken dezelfde fout als die joden in de vroegere tijden. In plaats van Jezus te zien als de gezondene van God, de zoon van de mens en de zoon van God, hebben zij hem gemaakt tot ‘god de zoon‘ (iets totaal anders dan wat Jezus zegt dat hij is.) De meerderheid van de christenen wil niet inzien wat het betekent om een zoon des mensen te zijn. Sommigen beschouwen het als een van zijn namen, in plaats van te erkennen dat het een term of titel is die aan ieder mannelijk menselijk wezen wordt gegeven. Die naam-christenen horen of willen zelfs niet horen wat Jezus over zichzelf zegt, of erger nog wat Allah over hem zegt.

“وصوت من السموات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت” (مت 3:17 Arabic)

“En een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem.”” (Mt 3:17 BasisBijbel)

Op nog andere plaatsen in de Heilige Geschriften wordt de positie van Jezus verduidelijkt door wat God over hem zegt of over wat de apostelen over hem zeggen, alsook over wat Jezus over zichzelf en zijn hemelse Vader zegt.

Jezus verdedigde zijn claim de zoon van God te zijn op bijbelse en semantische gronden – er is een betekenis waarin invloedrijke mensen als goden kunnen worden beschouwd. Mensen zijn geen “goden” of “kleine goden”. Wij zijn God niet, evenmin als degenen die goden worden genoemd, zoals Mozes, Farao, Baäl, Apollo, want er is slechts één de Enige Echte God, de Elohim Hashem Jehovah.

Het woord Allah heeft slechts een enkelvoudige vorm, omdat er niet meer dan één God is. Allah is God, en bestaat niet uit twee of meer entiteiten. Hij is een geestelijk wezen dat geen mens kan zien.

“وقال لا تقدر ان ترى وجهي.لان الانسان لا يراني ويعيش.” (خر 33:20 Arabic)

“25 فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب.فقال لهم ان لم أبصر في يديه اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا أؤمن 26 ¶ وبعد ثمانية ايام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم.فجاء يسوع والابواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. 27 ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وابصر يديّ وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.” (يو 20:25-27 Arabic)

“الله روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا.” (يو 4:24 Arabic)

“Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan Mij zien en in leven blijven.” (Ex 33:20 BasisBijbel)

“25 De andere leerlingen vertelden hem: “We hebben de Heer Jezus gezien!” Maar hij antwoordde: “Ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen.” 26 ¶ Acht dagen later zaten Jezus’ leerlingen weer in het huis. Nu was Tomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei: “Ik wens jullie vrede toe!” 27 Daarna zei Hij tegen Tomas: “Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.”” (Joh 20:25-27 BasisBijbel)

“God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid.”” (Joh 4:24 BasisBijbel)

Van geesten wordt verondersteld dat zij geen lijfelijke vormen hebben en geen binding hebben aan botten, vlees en bloed, zaken die Jezus als bewijs aangaf met zijn zichtbare wonden, om te staven dat hij geen geest is maar een mens van vlees en bloed.

“انظروا يديّ ورجليّ اني انا هو.جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.” (لو 24:39 Arabic)

“Kijk naar mijn handen en voeten. Dan kunnen jullie zien dat IK het Zelf BEN. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar Ik wel.”” (Lu 24:39 BasisBijbel)

Jezus gaf trouwens toe dat hij slechts de mogelijkheid om die dingen te doen die hij deed, omdat het zijn hemelse Vader was die hem toeliet die dingen te doen. Jezus was er zich ook bewust van dat God een veel hoger personage is dan hij.

“فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الآب يعمل.لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك.” (يو 5:19 Arabic)

“انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا.كما اسمع ادين ودينونتي عادلة لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي ارسلني” (يو 5:30 Arabic)

“28 فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو ولست افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا كما علّمني ابي. 29 والذي ارسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لاني في كل حين افعل ما يرضيه” (يو 8:28-29 Arabic)

“لاني لم اتكلم من نفسي لكن الآب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم.” (يو 12:49 Arabic)

“Jezus antwoordde hun: “Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook.” (Joh 5:19 BasisBijbel)

“Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik van mijn Vader hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.” (Joh 5:30 BasisBijbel)

“28 “Wanneer jullie de Mensenzoon hoog opgeheven zullen hebben, zullen jullie begrijpen dat IK het BEN en dat Ik niet doe wat Ik zelf wil. Dan zullen jullie begrijpen dat Ik alleen zeg wat de Vader Mij heeft geleerd. 29 Hij die Mij heeft gestuurd, is altijd bij Mij. Hij laat Mij niet alleen, want Ik doe altijd wat Hij wil.”” (Joh 8:28-29 BasisBijbel)

“Want Ik heb niet namens Mijzelf gesproken, maar namens de Vader, die Mij heeft gestuurd. Hij heeft Mij gezegd wat Ik moet zeggen.” (Joh 12:49 BasisBijbel)

Die christenen die Jezus tot hun god hebben genomen negeren gewoonweg die woorden van Jezus net als zij de uitspraken van Jezus zijn hemelse vader niet willen aannemen als een te geloven uitspraak.

De ware christenen, die dezelfde God aanhangen als waar Jezus voor bad, en broeders en zusters van Christus willen zijn, zijn net als hun voorbeeld, kinderen van God. Wij weten dat verschillende mensen god genoemd kunnen worden, maar wij zouden zeker niet denken dat zij de Almachtige God zijn. Wij weten dat wanneer Jezus op bepaalde plaatsen of door bepaalde mensen “god” of “een god” wordt genoemd, dit betekent dat hij een machtige is, die de macht heeft gekregen van zijn God en Heilige Vader de Enige Allah, Eh-heh-yeh ashair Ehheh- yeh (Ik Ben Die Ik Ben) YHWH, Jehovah maar niet God in goddelijke zin want wij hebben slechts één ware goddelijke God en dat is de Heilige en Almachtige Vader YHWH, de Elohim Hashem Jehovah.

+

Engelse versie / English version: What does the Bible talk about other “gods” when there is only One True God the Father?

Voorgaand

Op zoek naar een God boven alle goden

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

4de Vraag: Wie of wat is God

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

++

Aanvullend

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God
 3. De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen
 4. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 5. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 6. Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
 7. Bijbelgezegden over God
 8. Rond God de Allerhoogste
 9. Alles aan de Ene onderworpen
 10. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 11. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 12. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 13. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 14. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 15. Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #1 Afgoden in het Oude Testament
 16. Geloven of niet gelovenBijbels geloof en heidense filosofie
 17. Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 20. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 21. Gezondene van God (Broeders in christus)
 22. Gezondene van God (Christadelphians)
 23. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 24. Zoon van God
 25. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 26. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 27. Hij die komt – de Mensenzoon
 28. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 29. Christus Jezus – de zoon van God
 30. Jezus zoon van God
 31. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 32. Zoon van God – de weg naar God
 33. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 34. Kinderen van God
 35. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 36. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Geen geloof, wel een naam
 2. Afgoden en afgoderij
 3. Helden of heiligen
 4. De Avatar
 5. Ex Deo Nascimur
 6. Goden in dromen
 7. Friday Five: boeken met goden
 8. The 4 secret gods of Hinduism…-  de geheimen die Hindoeïstische goden waarborgen
 9. Loki; de god met vele gezichten
 10. Ontwaken uit de droom van ‘ik’
 11. De God van Maleisië verdomt kunst
 12. De Heilige Geest (1)
 13. Thank God it’s Friday! – een hele Goede Vrijdag…
 14. God is hier
 15. Die ware weg tot die lewe
 16. Hoop?!
Advertisement

3 thoughts on “Wat zegt de Bijbel over andere “goden” als er maar Eén ware God de Vader is?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.