Volgens de Bijbel is de mens geschapen naar het beeld van God. Allah schiep de aarde en alles erop en eromheen. In plaats van dankbaar te zijn voor wat de mens van hun Schepper ontving, twijfelden ze aan Zijn autoriteit en wilden ze net zoveel kennis en macht hebben als Hij. Daarom aten ze van de Boom van Kennis van goed en kwaad (of Boom van moraal) en leerden goed en kwaad kennen.
Maar toen ze eenmaal wisten wat goed en wat slecht was, moesten ze ook gaan voelen wat goed en wat slecht is. Op die manier kwamen lijden en dood over hen heen.

Eeuwenlang worstelde de mens om een ​​goede manier van leven te vinden zonder zorgen en zonder pijn. Maar de mensheid is er niet in geslaagd om naar zo’n vredige wereld te komen als die waarin de eerste mensen leefden. De Tuin van Eden of het Aardse Paradijs lijkt iets heel moeilijks terug te krijgen.
Maar de mens moet weten dat er de belofte van God is, die de mensheid de gelegenheid geeft in een staat van vreedzame geest of gedachte terug te komen.

Kinderen tijdens de trick-or-treattocht in Virginia (VS)

Tegenwoordig vechten veel mensen nog steeds tegen de roep van God en hebben moeite om hun manier van leven te vinden. Ze worstelen om op hun gemak te leven in een vredige leefomgeving. Hun omgeving roept hen regelmatig op om van deze wereld te zijn. De meeste mensen hebben liever hun eigen goden en idolen en genieten van allerlei door mensen gemaakte festivals, zoals de wereldse feesten en heidense festivals van Shamain, Halloween, o.a..

In de herfst houden ze ervan zichzelf eraan te herinneren, alsof ze zichzelf willen verwonden, tot de dood. Gedurende meerdere dagen kleden ze zich graag in skeletten en heksen en doen een beroep op de doodsgeesten of geesten van de doden.
Het is alsof ze hun uiterste best willen doen om de doden te behagen en zichzelf te troosten met het idee dat als ze sterven, de doden hen geen pijn zullen doen.

In plaats van op Allah te rekenen, luisteren ze liever naar de vele mensen die hun hoofd gek willen maken met allerlei mysterieuze verhalen. Ze houden van zulke thrillers en spookachtige verhalen. Liever zijn ze verknocht aan die heidense festivals die de dood en de doden vieren.

In het herfstseizoen veranderen de bladeren van kleur en worden mensen eraan herinnerd aan de levenscyclus, dat we de innerlijke ziel van de mens kunnen zien. Het is in deze periode dat de mensheid haar ware connectie toont, hetzij met God of met de mens en de wereld. We kunnen zien dat de meerderheid van de mensen zich aan verschillende goden en verschillende geesten wil houden, in plaats van in de Enige Ware God te geloven, Die een eeuwige alwetende onzichtbare Geest is.

Voor de meeste mensen is het niet gepast om hun leven in handen van slechts één God te leggen. We kunnen ook veel mensen in de religieuze wereld vinden die hun leven niet in de hand van één God willen leggen, waar ze niet tegenop kunnen. Daarom hebben zij een man van vlees en bloed tot hun god gemaakt.
Ze storen zich er niet aan dat die man uit Nazareth niet alles wist, omdat hij daardoor meer op hen lijkt. En zeker, ze geven er de voorkeur aan om als hun god te zijn, sommigen geven zelfs andere mensen de goddelijke status. Ze noemen deze hoger geplaatsten “heiligen” of noemen zelfs één “de moeder van God” (alsof God een moeder zou hebben!?!).
Op hen leunen lijkt, voor velen, veel veiliger dan op God en die Nazarener meester prediker te vertrouwen. Ze negeren zelfs de woorden van die rabbijn en zijn hemelse Vader. Ze sluiten hun oren voor de woorden in de Bijbel, zodat ze kunnen leven in hun eigen geschapen wereld van hun christendom.

Velen weigeren de woorden van de Allerhoogste te horen en willen niet weten dat de Goddelijke Schepper verzocht, of beter gezegd zelfs gebood, om aanbidding te richten op de Zijne als de Enige Ware God. Om mensen te helpen in overeenstemming te zijn met Zijn wensen, gaf Hij hen regels of geboden, waarvan de focus van het ‘Tweede Gebod’ is om verder uit te werken hoe de aanbidding van de mens niet moet worden gedaan. De meerderheid van de mensen vergeet dat daarom deze twee geboden intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Die geboden van God vertellen over actie, maar ook over intentie. Dus gaan ze over wat er in het hart en de geest komt en/of uitgaat.
God eiste dat niemand enig beeld of idool zou aanbidden dat ze zouden maken. Maar doorheen de geschiedenis kunnen we zien dat de mens zichzelf altijd veel goden en idolen heeft gemaakt en soms zelfs zo ver ging om aan deze goden offers te brengen.

De mens gelooft het liefst in dingen die hij zelf de baas kan en zelf kan fantaseren. Liefst zijn die zaken waarin hij wil geloven zichtbaar en tastbaar. Dat is een van zijn problemen, waarbij hij liever bij zijn eigen illusies blijft. Meestal verkiezen ze blij te zijn om te horen wat andere mensen hen vertellen, in plaats van de woorden van de Bijbel te geloven.
De meerderheid van degenen die zichzelf christen noemen, verdraait de woorden van de bijbel zodanig dat het past bij hun menselijke filosofie en denkbeeldige gedachten over nalatenschappen, leven na de dood en reïncarnaties enz ..

Als we kijken naar de manier waarop de mens omgaat met de Bijbel of de vele filosofische werken en zogenaamde theologische werken, kunnen we ons alleen maar afvragen hoeveel de mens de woorden van de Bijbel wil geloven die we zouden beschouwen als de woorden van God?

Erger is om te zien hoe de mens er de voorkeur aan geeft om afhankelijk te zijn van wat mensen hem vertellen, in plaats van de woorden in de Heilige Schrift te volgen. In veel gevallen lijkt het gemakkelijker om afhankelijk te zijn van menselijke uitspraken dan van Bijbelse uitspraken.

 

+

Vertaling van

How much does man wants to be dependent on a Divine Creator?

Voorgaand

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

++

Lees verder ook

 1. Voorziening van leven
 2. Keuze van levende zielen tot de dood
 3. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 4. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 5. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 6. Bereshith 3:1-5 De grote misleiding
 7. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 8. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 9. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
 10. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 11. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheidBron(nen) van kwaadWie brengt het Kwaad over ons
 12. Oorzaak lijden en dood
 13. Gedachte voor 2 januari 2018
 14. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 15. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 16. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 17. Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld
 18. Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg
 19. Woord van God tegenover dat van mensen
 20. Helden en heiligen

+++

Gerelateerd

 1. Een kijkje naar de mens van een ander oogpunt: Roel, de Rotterdamse roltrap
 2. Staartje
Advertisement

4 thoughts on “Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.