Veel mensen, met name de Engels sprekenden, vergeten dat er in verschillende talen “Allah” als woord gebruikt wordt voor Dé God, alsook voor andere goden of een god aan te duiden. Soms lijkt het wel of Engelstaligen willen dat iedereen de Engelse tittels en namen gebruikt. Oorspronkelijk een Arabisch woord zijnde dat werd overgenomen in andere talen en door veel niet-Arabieren, die ook andere terminologieën in hun eigen taal opnamen en nog steeds integreren. Doorheen de geschiedenis kunnen we het zien gebeuren dat door een groot aantal volkeren woorden uit naburige landen en andere culturen worden overgenomen.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% (groen is soennitisch, rood is sjiitisch, blauw is Ibaditisch)

De juiste terminologie gebruikt, in de islam, voor God is “Allah“, maar dat wil niet zeggen dat moslims de enigen zouden zijn die mogen worden toegestaan om dat woord te gebruiken wanneer we spreken over een god of de God.

Allah-green-transparent
Allah (Foto credit: Wikipedia)

Als moslims spreken over een “allah” of “Allah” of “Al-Ilah” spreken ze over een hoger geplaatst wezen, net als niet-moslims in verschillende landen die gebruik maken van dezelfde titel ook zouden doen. Maar als moslims en een aantal joden en christenen gebruik maken van een hoofdletter in het woord “Allah” betekent het in het Arabisch als in hun eigen taal, de Ene en enige universele God of de Schepper en Provider (weer zulk een geleend woord) of Voorziener of Verzorger van het universum. Hoewel er een groot verschil zou kunnen zijn tussen de joodse en islamitische Allah en de christenen die ook “Allah” voor “God” gebruiken, maar een driekoppige god hebben of de “heilige Drie-eenheid” aanbidden. Gelukkig is niet iedereen die zich Christen noemt iemand die een Christelijke eredienst houdt voor een Drievuldigheid. Er zijn veel echte christenen die dezelfde God hebben als degene die ze beweren te volgen, rabbijn Jeshua, in de Engels sprekende landen beter bekend als Jesus Christ. Die Ware Christenen of niet-trinitarische Christenen aanbidden dan ook diezelfde God of Allah als het Verkozen Volk van God, de Joden. Zij nemen Jezus niet als hun god, maar houden aan dezelfde God als Jezus en zijn discipelen, de ene en Enige Ware God, de God van Israël.

In het Arabisch en in een aantal andere talen is er geen onderwerp pluraliteit voor het woord “Allah”. Bijvoorbeeld, in het Engels en het Nederlands kunt u God zeggen en kan je ook goden zeggen (‘gods’ in het Engels). In het Arabisch is er niets dat gelijkwaardig is aan [de Engelse of Nederlandse term] “goden“, helemaal niets. Met andere woorden, er is geen “Allahs” bijvoorbeeld. Sommige moslims kunnen daarom van mening zijn dat dit wijst op de zuiverheid van het islamitische monotheïsme. Want voor hen kan er één God en dus niet met andere goden alleen is er geen gebruik van een meervoudsvorm van het woord. Daar waar men een drie-eenheid heeft in het Christendom zou men eigenlijk niet van een monotheïstische godsdienst mogen spreken daar Jezus zelfs niet dezelfde eigenschappen heeft dan God de Vader, terwijl in andere polytheïstische godsdiensten de deelgoden zelfs helemaal dezelfde eigenschappen kunnen hebben als hun Vadergod of moedergod. Die Christenen die voor de Drie-eenheid kiezen behoren eigenlijk tot het Integrationeel polytheïsme.

Om te zeggen dat moslims een andere “God” aanbidden omdat zij zeggen: “Allah” is net zo onlogisch als te zeggen dat de Nederlanders die “de Heere” zeggen of de Fransen een andere God aanbidden, omdat ze het woord “Dieu” gebruiken, of dat Spaans-sprekende mensen een andere God aanbidden, omdat zij “Dios” zeggen of dat de joden een andere God vereren, omdat zij Hem soms “Elohim”, ‘Yahweh’, “Jehovah” of “Hashem” noemen. Zeker, redenaties als deze zijn vrij belachelijk! Ook moet worden vermeld, dat het beweren dat één taal alleen het juiste woord voor God gebruikt komt neer op het ontkennen van de universaliteit van Gods boodschap aan de mensheid, die aan alle volken, stammen en mensen door middel van verschillende profeten die verschillende talen spraken zijn titels en Zijn Naam bekend heeft gemaakt.

Wanneer een moslim Allah of God wenst aan te spreken kan hij of zij in het Arabisch zeggen “Ilahi” (mijn God). Echter,  meestal verwijzen moslims naar God met het bepalend lidwoord, Al, in overeenkomst met het zelfstandig naamwoord dat het definieert, om Allah te worden, dus Hem aansprekend met “Ya Allah” of “O Allah”, zoals we dit ook kunnen vinden in een aantal oude Nederlandse Davidische Psalmen.

Het bepaald lidwoord (de) in het Arabisch neemt twee vormen: “El” en “Al”. Terwijl de laatste, “Al,” de standaard in gebruik is over de hele Arabische wereld geweest, kunnen sommige Arabieren de ‘El’ vorm gebruiken bij het schrijven van hun laatste naam of familienaam. Echter, het grootste deel van het gebruik van de “El” vorm wordt in verband gebracht met Andalusië (Arabische Spanje), en bleef in de Spaanse taal, alsmede de Spaanstalige wereld tot vandaag, zoals in het geval van gemeenschappelijke namen als El Salvador en El Paso. In het Nederlands “El” wordt ook gebruikt om de meest hoogste “Het” of God/Allah of de hoogste Meester aan te geven. Als zodanig gebruiken we in België ook ‘El’, El-La-Hah “, El-lohim”, “Elohim”, “Al-Lahah”, “Allah” als “Al Al-lah” voor” God “, ongeacht de taal de burger mag spreken (een van de drie officiële talen – Nederlands, Frans, Duits – of een andere taal), weten we allemaal over wie we het hebben.

Quran, Mus'haf_Al_Tajweed.
Quran, Mus’haf_Al_Tajweed. (Photo credit: Wikipedia)

Bijna alle gebruik van het lidwoord in de Heilige Koran of Qoer’ān is in de “Al” vorm, maar er zijn drie woorden in de Heilige Koran, die de “El” vorm bevatten. Deze worden gebruikt in verwijzing naar de Profeet “El-Yass” (Elijah of Idris), zijn huis (familie) “El-Yassin,” en de Profeet “El-Yassa’a,” met de Hamza onder de Alef, waarvoor de Engels klinker “E” de juiste vertaling is (de Heilige Koran: hoofdstuk 6, vers 85 en hoofdstuk 37, vers 130).

Het lidwoord “El” werd ook gebruikt in het oude Arabische dialect van het Aramees, de taal van de Ishi/Jezus Christus, rabbi Jeshua, gesproken in het Heilige Land van Baitul Maqdes, dat Palestina heette ten tijde van de meester leraar Jezus Christus. De “vertaalde” Bijbel vertelt ons dat Jezus God op dezelfde manier aansprak als de moslims hem vandaag aanspreken (Ilahi, of mijn God).

In Mark 15, Verse 34, Ps. 22:1, and Mat 27: 46, the “translated” Bible says:

“And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying Eloi, Eloi, la ma sabchtani (sabakhtani)? which was translated into English as “My God, My God, why has Thou forsaken me?” or “My God, My God, why have You forsaken me?” (Note: The Holy Quran states clearly that God has Not forsaken Jesus Christ. In the Messianic Writings is indicated Jesus asks why God has forsaken him, but not that it would have been so. Allah was and is always by every one and had Jesus always in His heart.).

In Marcus 15, vers 34, Ps. 22: 1, en Mat 27: 46, zegt de “vertaaldd” Bijbel :

“En op het negende uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eloi, Eloi, la ma sabchtani (sabakhtani)”

welke in het Engels werd vertaald als in het Nederlands

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (forsaken) ? “

Of

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij alleen gelaten”

(Let op:?.. de Heilige Koran stelt duidelijk dat God Jezus Christus niet heeft verlaten. In de Messiaanse Geschriften wordt aangegeven Jezus vraagt waarom God hem verlaten heeft, maar er staat niet niet dat het zo zou zijn geweest. Allah was en is altijd door iedereen ter beschikking en droeg Jezus altijd in zijn hart.).

Terwijl “Ilahi, Ilahi li ma” standaard Arabische woorden zijn, die worden gebruikt en kunnen worden begrepen door de gemiddeld opgeleide Arabieren, is het werkwoord “sabakhtani” nu niet meer gebruikt door gemiddeld opgeleide Arabieren. Zij mogen andere werkwoorden gebruiken, zoals “taraktani” of hajartani. Echter, wordt een afgeleid zelfstandig naamwoord nog steeds gebruikt. Veel Arabieren kunnen ook een verlaten land of een omgevormd landschap bedoelen (als gevolg van het doorweekt zijn met water of zout) als “sabkha”. {Aljazeerah info in zijn islamitische Editorial 2010, oktober over Allah, zoals Hij beschreef zichzelf in de Heilige Koran, door Hassan Ali El-Najjar}

Blijkbaar was het geluid “h” in “Ilahi” tijdens een van de opeenvolgende vertalingen van de Bijbel uit het Aramees tot Griekse, Romeinse, oude Europese talen, midden talen, tot de moderne Europese talen verwijderd.

Het is opmerkelijk dat de christelijke Arabieren, evenals Turken en verscheidene anderen, ook verwijzen naar God als Allah in hun katholieke en/of protestantse Bijbels, gebeden, en de dagelijkse discours. Een beroemde christelijke Arabische uitdrukking is “Allah Mahaba” of “God is liefde.”

In de Schrift wordt aangegeven dat er niets anders was dan een geestelijk wezen, welke of wie geen begin had en ook geen einde zal hebben, wat betekent dat het een Wezen van geen vlees, botten of bloed is dat geen geboorte of een overlijden kent. Meer zelfs, het is een wezen welk geen mens in staat is om te zien en te leven.

“وقال لا تقدر ان ترى وجهي.لان الانسان لا يراني ويعيش.” (خروج 33:20)
“You can not see my face, because man does not see me and live.” (Exodus 33:20)
“Je kan mijn gezicht/mijn aangezicht niet zien, omdat de man mij niet kan zien en leven.” (Exodus 33:20)

الله روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا.” (يوحنا 4:24)
“God is spirit. And those who worship Him, in spirit and truth, should prostrate themselves” (John 4:24)
“God is ruach/geest. En degenen die Hem aanbidden in geest en waarheid, moeten zich ter aarde werpen” (Johannes 4:24)

De mens is niet in staat om maar iets te doen aan die Ene Geest, Die de Enige God voor de mensheid moet zijn.

“لكن لنا اله واحد الآب الذي منه جميع الاشياء ونحن له.ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به.” (1 كورنثوس 8:6)
“Maar we hebben één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij hebben ene Jezus Christus, door wie we alle dingen doen” (1 Korintiërs 8: 6) ook vertaald als
“Maar we hebben één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij zijn voor hem.” 1 Corinthians 8: 6

“اسمع يا إسرائيل يا يهوه الله سيد واحد”. (تثنية 6: 4)

“اسمع يا إسرائيل يا يهوه إلهنا سيد واحد”. (تثنية 6: 4)

“Hoor, Israël, o Jehovah onze God/Allah is één.” (Deuteronomium 6: 4) ook vertaald als “Hoor, Israël, HEERE, onze God, is een enig Heere.” (Deuteronomium 6: 4) of “Hoor, Israël, de (Hoogste) Heer, onze God/Allah is één Meester.” (Deuteronomium 6: 4) of “Hoor, Asiraial.rab onze God is één.” (Deuteronomium 6: 4) of “Hoor, Israël, de Heer onze God is één Heer.” (Deuteronomium 6: 4)

Front cover of a Holy Qur'an published in Dama...
Omslag van een “Heilige Koran” gepubliseerd in Damascus. (Foto credit: Wikipedia)

In de Heilige Schrift, waar openbaring wordt gegeven van dat Ene Spiritueel Wezen de Ene Ware God, vindt men een weerspiegeling van het unieke concept dat niet alleen de islam associeert met God. Voor een moslim is Allah de Almachtige, de Schepper en Onderhouder van het heelal, die vergelijkbaar is met niets en aan wie niets kan worden vergeleken. Maar dat zijn niet de enige kenmerken van het Opperwezen voor moslims. Deze zouden voor all mensen dezelfde moeten zijn. Ware of geestelijke joden en echte christenen hun God of Allah is ook slechts één Opperwezen Wie de enige Schepper is en de enige die het recht heeft om te regeren over de hele aarde.

Allah, de Allerhoogste is Degene die aangegeven en het geval mens heeft uiteengezet en Die allang geleden verklaard heeft dat Hij alleen de Heer is boven alle heren, die geen andere God naast Hem heeft. De hele wereld moet weten dat er niemand is behalve Allah.

“اخبروا قدموا وليتشاوروا معا.من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان.أليس انا الرب ولا اله آخر غيري.اله بار ومخلص.ليس سواي.” (اشعياء 45:21)
“Zie, Ik ben de Heer niet, noch de God van iemand anders. Hij is rechtvaardig en trouw. Hij is niet mijn gids.” (Jesaja 45:21)

خشب تمثالهم ٱلمنحوت وٱلذين يصلون إلى إله لا يخلص + ليست لهم معرفة. 21 أخبروا وقدموا ما عندكم. + وليتشاوروا معا. من ٱلذي أسمع بهذه منذ ٱلقديم? + من أخبر بها من ذلك ٱلوقت? + ألست أنا يهوه وليس إله آخر سواي, + إله بار ومخلص + وليس غيري? +

22 «التفتوا إلي وٱخلصوا + يا جميع أقاصي ٱلأرض, لأني أنا ٱلله وليس آخر

Degenen die het hout * van hun gesneden beeld ben niet gekomen om enige kennis, noch hebben zij bidden tot een god die niet verlossen kan. * + 21 maak uw verslag en uw presentatie. + Ja, laat ze met elkaar overleg plegen in eenheid. Wie heeft dit veroorzaakt te worden gehoord uit een lange tijd geleden + [die] heeft vanaf dat moment meldde + Is het niet ik, Jehovah, naast wie er geen andere God? * + Een rechtvaardige God * en een Redder , + dat er niemand behalve mij? +

22 “Draai naar mij en wordt gered, + al GIJ [aan de] einden der aarde; want Ik ben God, en er is niemand anders. + 23

“اخبروا قدموا وليتشاوروا معا.من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان.أليس انا الرب ولا اله آخر غيري.اله بار ومخلّص.ليس سواي.” (اشعياء 45:21)
“weet dat ik niet de Heer noch de God ben van iemand anders. Hij is rechtvaardig en getrouw. /  Alleen Ik ben een rechtvaardige, reddende God. Een andere God is er niet. (Isaiah 45:21)

خَشَبَ تِمْثَالِهِمِ ٱلْمَنْحُوتِ وَٱلَّذِينَ يُصَلُّونَ إِلَى إِلٰهٍ لَا يُخَلِّصُ+ لَيْسَتْ لَهُمْ مَعْرِفَةٌ.‏ ٢١ أَخْبِرُوا وَقَدِّمُوا مَا عِنْدَكُمْ.‏+ وَلْيَتَشَاوَرُوا مَعًا.‏ مَنِ ٱلَّذِي أَسْمَعَ بِهٰذِهِ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ؟‏+ مَنْ أَخْبَرَ بِهَا مِنْ ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ؟‏+ أَلَسْتُ أَنَا يَهْوَهُ وَلَيْسَ إِلٰهٌ آخَرُ سِوَايَ،‏+ إِلٰهٌ بَارٌّ وَمُخَلِّصٌ+ وَلَيْسَ غَيْرِي؟‏+

٢٢ ‏«اِلْتَفِتُوا إِلَيَّ وَٱخْلُصُوا+ يَا جَمِيعَ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ،‏ لِأَنِّي أَنَا ٱللهُ وَلَيْسَ آخَرُ

Zij die het hout* van hun gesneden beeld dragen, zijn niet tot enige kennis gekomen, evenmin zij die tot een god bidden die niet redden kan.*+ 21 Brengt verslag uit en voert gronden aan.+ Ja, laten zij in eenheid te zamen beraadslagen. Wie heeft dit van oudsher doen horen?+ [Wie] heeft het van diezelfde tijd af meegedeeld?+ Ben ik het niet, Jehovah, buiten wie er geen andere God* is;+ een rechtvaardige God* en een Redder,+ terwijl er geen is behalve ik?+

22 Wendt U tot mij en wordt gered,+ GIJ allen [aan de] einden der aarde; want ik ben God en er is geen ander.+ 23 Bij mijzelf heb ik gezworen+ — uit mijn eigen mond is in rechtvaardigheid het woord uitgegaan,+ zodat het niet zal terugkeren+ — dat voor mij elke knie zich zal buigen,+ [bij mij] iedere tong zal zweren,*+ 24 door te zeggen: ’Waarlijk, in Jehovah is volledige rechtvaardigheid en sterkte.+

De profeet Mohammed werd gevraagd door zijn tijdgenoten over Allah. Wat hij zei was vastgelegd in een kort hoofdstuk van de Koran, Al-Ikhlas, die wordt beschouwd als de essentie van de eenheid of het motto van het monotheïsme. Vergelijk het eerste hoofdstuk met het 112e dat luidt:

001.001 بسم الله الرحمن الرحيم
001.001 In de naam van Allah (God), de Barmhartige, de Genadevolle (of de Barmhartige).

001.002 الحمد لله رب العالمين
001.002 lof zij Allah, de Heer der werelden;

001,003 الرحمن الرحيم
001,003 de Barmhartige, de Genadevolle;

001,004 مالك يوم الدين
001,004 Meester van de Dag des Oordeels.

Al-Qur’an, 001.001-004 (Al-Fatiha [The Opening])

112,001 قل هو الله أحد
112,001 Zeg: Hij is Allah, de Enige;

112,002 الله الصمد
112,002 Allah, de Eeuwige, Absolute;

112,003 لم يلد ولم يولد
112,003 Hij verwekte niet, noch is Hij verwekt;

112,004 ولم يكن له كفوا أحد
112,004 En er is niemand aan Hem.

Al-Qur’an, 112,001-004 (Al-Ikhlas [Oprechtheid])

Zowel de Tenach, Messiaanse Schrift en de Koran spreken over de Vergevende, de Barmhartige, Die Allah is, de Ene God, de Eeuwige Toevlucht, die niet is verwekt, en aan wie niemand gelijk is .

Joden, christenen en moslims moeten allemaal Diezelfde Enige Allerhoogste Meester God als hun enige Heer hebben en niemand anders.

Arabic components (letters) in the word Allah

+

 

Voorgaande

4de Vraag: Wie of wat is God

Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden

Engelse versie / English version: A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being

++

Aanvullende lezing

 1. Christen
 2. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 3. Omtrent de Enige Allerhoogste God der goden
 4. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 5. Doctrine van de Drievuldigheid
 6. Is God een Drie-eenheid
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 9. Bijbelgezegden over God
 10. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 11. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 12. God – Helper en Bevrijder
 13. Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
 14. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 15. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 16. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1:1-3 In de naam van Allah de Barmhartige Heer van de Schepping
 17. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 18. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 19. Redenen dat Jezus niet God is

+++

Gerelateerde lectuur

 1. Grenzen verleggen en trekken als moslim
 2. Op zoek naar de universele religie of godsdienst
 3. Die Kerk(11) – Die Kerk en die Drie-eenheid
 4. Het gebed
 5. De moslimburgemeester
 6. De braakspraak van Edith Schippers
 7. Tegen IS, niet tegen de Islam
 8. Module: De succesvolle moslim door Ustaadz Suleyman Van Ael
 9. Come an get me musloids
 10. To Be a Great Moslem
 11. “The Seeker of Martyrdom Finally Found His Destination: The Commendation of Condolence on the Martyrdom of Qārī Yāsīn”
 12. Asma al Husna (Beautiful Names Of Allah Subhanahu Wa Ta’ala) Al Afuww
 13. God Is Great
 14. Being in Allah’s Protection – From the Discourses of Shaykh Husain Abdul Sattar
 15. Agnostic Muslim

+++

Save

Save

Save

Save

Advertisement

13 thoughts on “Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.