The Starry Night, June 1889, The Museum of Mod...
Sterren nacht, Juni 1889, Vincent Van Gogh – The Museum of Modern Art, New York (Photo credit: Wikipedia)

Voortbordurend op mijn 2e en 3e vraag en mijn artikel op From Guestwriters en ‘Op zoek naar antwoorden op de vraag “Is er een God” ‘ voor het geval dat we moeten aannemen dat er een god of goden zijn we ons zullen moeten afvragen wat of wie zulk een god of goden wel mogen zijn.

Door de eeuwen heen kwamen vele volkeren elementen die ze konden zien, voelen of zelfs konden horen, te aanbidden. Ze konden de zon zien en haar warmte voelen. Zij konden de onweersbuien zien met de knipperende lichten en hoorden de geluiden van de donder. Ze konden de eik zien, stonden er rond maar gebruikten er ook delen van om medicijnen te maken.

Afhangende van de regio werden er andere goden aanbeden. Afhankelijk van welke religieuze groepering kan u goden zien, die een begin hadden, maar die ook een eind zouden kunnen hebben of geen einde kunnen hebben. Met eeuwige goden die andere goden konden teweeg brengen die hier op aarde hun leven konden volbrengen. Maar daar waren ook goden die op andere plaatsen dan deze aarde konden vertoeven.

Joden, Christenen en Moslims beweren dat hun God de Schepper is Die een eeuwige god is (Deuteronomium 33:27, Jesaja 40:28, Habakuk 1:12, Romeinen 1:20, Openbaring 1: 8, 22:13). Hoewel we in het Christendom ook veel mensen zien die geloven dat hun god (god de zoon) aan een kruis stierf, dus waardoor hij net als andere Griekse en Romeinse goden die stierven ook is gaan wonen in een andere sfeer. Die christenen die zeggen dat hun god stierf zijn er ook van overtuigd zijn dat hun god opging in de lucht om hun andere god, de God de Vader te vervoegen. Vreemd genoeg gaat hun god zitten naast die andere God en zou hij een bemiddelaar tussen de ene God en de mens zijn geworden, al beweren die Christenen dat die god Jezus toch één en dezelfde god zou zijn als God. (Dat maakt het wel vreemd dat hij tegelijkertijd een bemiddelaar en de aan te spreken persoon zou kunnen zijn waarmee bemiddelt moet worden.)
Als je kijkt naar hun Heilige Geschriften kan je begrijpen dat Jezus de bemiddelaar tussen de God en de mens zou zijn, zodat zijn dood ook een goede reden heeft, terwijl het voor die christenen die in de Drie-eenheid geloven het alleen aangeeft dat hun god een fraudeur is die ook een zeer wrede god is omdat hij de mensen aan het lijntje houdt en nog steeds zijn volk laat lijden al beweert hij dat zij nu verlost zijn, terwijl hij dit al dadelijk in de Koninklijke Tuin had kunnen doen, bij de val der mensheid.

Mortimer Adler,1989
Mortimer Jerome Adler Amerikaans filosoof, opvoeder die zich verdiepte in in de tradities van aristotelisme en thomisme. Hij verbleef lange periodes in New York, Chicago, San Francisco en San Mateo in Californië.

Mortimer Adler wilde zoals zo vele anderen ook het bestaan van God bewijzen door middel van zorgvuldige filosofische beschouwing van de ‘idee van oorzakelijkheid‘. Adler die wordt erkend als een moderne vertolker van Thomas van Aquino en Aristoteles, publiceerde in 1980 een boek met de titel “Hoe te denken over God: Een gids voor de 20e eeuw Pagan”. {Adler, M. How to Think About God: A Guide for the 20th Century Pagan. Macmillan, New York, 1980.}

John Guyton schrijver van het blog GSOT wat zich vertaalt als ‘de grote regeling van dingen. “

John Guyton, wiens carrière in de academische geneeskunde is geweest, in het bijzonder atherosclerose en lipide-aandoeningen, is ongeduldig geweest met starheid aan beide zijden van het wetenschaps-geloof debat en het kijken naar het werk van Adler en het bestaan van God, en schrijft als een Baptist

Een efficiënte oorzaak is er een die uit zichzelf alles levert wat nodig is om een effect te bewerkstelligen, in tegenstelling tot een deeloorzaak dat slechts een van de voorwaarden voor een effect kan zijn. God wordt gezien als de directe oorzaak van de kosmos en de kosmos wordt verstaan alles wat er in de natuur bestaat te zijn. Exnihilation (het tegenovergestelde van annihilation of vernietiging) betekent om iets (of alles, de kosmos) tot ontstaan te brengen uit het niets. Exnihilation betekent ook de activiteit van het in het bestaan houden van iets (of alles), als dat er iets (of alles) eventueel uit het bestaan kon doorgaan op elk moment. Iets dat misschien uit het bestaan kon doorgaan op elk moment heet radicaal contingent. God wordt opgevat als het nodige, onveroorzaakte wezen dat de kosmos exnihilates. {Bestaat God? > Does God Exist?}

Uit de vorige artikelen kwam u hopelijk te zien dat er vele goden bestaan hebben of nog bestaan, maar dat er één in het bijzonder is Die staat boven alle anderen. Dat Almachtige Opperwezen is een “wezen-groter-dan-die-geen-ander-kan-worden-bedacht” figuur. Wanneer we kijken naar de dingen om ons heen zien we dat ze in een dergelijk orde bestaan dat het geen toeval kan zijn, maar dat er iets meer moet zijn, een veel Hogere Grotere Macht dan al die vele goden die de wereld mag lief hebben.

Daarbij kunnen wij ons dan afvragen Wie of Wat dat Superieure Wezen wel mag zijn.

+

Voorgaande

Een eerste vraag: Waarom leven wij?

2de vraag: Wat of waar is het begin

3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper

Engelse versie / English version: 4th Question: Who or What is God

++

Verder lezen

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. God of een god
 3. God versus goden
 4. Is God drie-eenheid
 5. Geloof in slechts één god
 6. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 7. God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie
 8. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 9. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 10. De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant
 11. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 12. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 13. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 14. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 15. Niet goddelijkheid van Christus toch
 16. Is God drie-eenheid
 17. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 18. Zoek uw Toevlucht bij God
 19. Engagement in een echt twee-weg gesprek met uw goden > Engagement in an actual two-way conversation with your deities
 20. Manieren om Goddelijke begrip te vinden > To find ways of Godly understanding

+++

 Verder mogelijk aanverwante lectuur

 1. Vrouwen creëren hun eigen religie wel
 2. De ‘Voltooid leven wet’: niemand vraagt om te worden geboren

+++

Related articles

Save

Save

Save

Save

Advertisement

15 thoughts on “4de Vraag: Wie of wat is God

 1. Ik heb deze mailing net ontvangen en ik weet niet precies waarop ik (uitgenodigd word om op te) mag reageren.

  Laat ik dus starten met de 4de Vraag: Wie of wat is God; Daarbij kunnen wij ons dan afvragen Wie of Wat dat Superieure Wezen wel mag zijn.

  Mijn antwoord, zonder al het voorafgaande te hebben gelezen, is zoals ik jaren geleden ook schreef op deze site: Dat Superieure Wezen is de hoogste Wezensenergie die er bestaat en dus niet voor te stellen als persoonlijk wezen maar als een collectiviteit van goddelijke energieën die allemaal opereren onder de noemer van een godheid: Michael, Moses, JHWH, Allah, Krishna, Lao Tse en vul verder maar in. Allen opgestegen Meesters die dezelfde immanente goddelijke energie die wij ook in ons DNA dragen en die ons universum bestieren, maar ons universum is een van de miljarden universa die er bestaan.

  Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden: De scheppende oerkracht en Licht die zichzelf als oorzaak van de schepping is. Aanbidden is mijn stijl niet aangezien ik onderdeel van die Bron ben, zoals alle mensen daar onderdeel van zijn. Die godheid – HET GODDELIJKE – is in ieder van ons aanwezig, maar met die visie zijn we helaas niet opgevoed.

  Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen: Hierop heb ik dus impliciet al geantwoord: Het Goddelijke is een collectief geheel van hoogste energieën die de volmaakte wijsheid in zichzelf hebben ontwikkeld en het heelal in standhouden.

  Ik hoop hierover dit jaar een boek te publiceren, na vergeefse pogingen 2 jaar geleden. Als ik met een uitgever tot overeenstemming kan komen, laat ik dat hier weten.

  Licht & Liefde, Namaste

  Like

  1. Bedankt voor uw beantwoording van een vraag die op vele mensen hun tong kan liggen.

   U gelooft dus dat allerlei energieën onder mensen gedaante naar de aarde komen en hier hun goddelijkheid naar voor brengen? Maar verstoppen zij dan niet hun goddelijkheid, alsook waarom gaan zij over in zulk een onvolmaakte mensenvormen?

   Liked by 1 person

   1. Nee, dat kan niet. Verstoppen bedoel ik. Hogere geesten zoals geascendeerde Meesters zijn veel energetischer dan wij, als de meest grofstoffelijke levensvorm die bestaat, Maar wij groeien in onze energetische lichtfrequentie tot we uiteindelijk volledig kwantumenergie zijn geworden, maar wel een een ziel blijven met dat energiekleed o ons heen. Aartsengelen die in de Bijbel voorkomen zijn geprojecteerde energieballen die de mensen hebben geprojecteerd als mensachtig wezen omdat ze dat niet anders konden zien of verklaren, want sprekende wezens. Maar in feite hoorden ze die stem in hun eigen hoofd omdat het telepathische stemmen waren. Zagen er een beeld bij en dat vertaalden ze toen als engelachtige wezens. Maar ook vandaag de dag zouden we dat als engelen omschrijven omdat we zo zijn opgevoed. Ik ben dus een manuscript aan het afronden waarin ik aangeef dat het scheppingsverhaal een mythe is en dus wetenschappelijk niet serieus te nemen is, maar zo ook is de evolutietheorie van Darwin groteske onzin. Lees de wetenschapper Carl Johan Calleman, bioloog,

    En vergeet ook niet dat God niet bestaat als persoon, zoals ik vorig jaar schreef, maar collectieve energievormen zijn met de hoogste intelligentie en beheersing van de natuurwetten, die geestelijk van aard zijn. Dus kosmische wetten.

    Ik hoop hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven. Ik sta buiten alle traditionele opvattingen maar sta wel in contact met een geestelijke wereld.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.