Het is vooral op christelijke en atheïstische websites dat debatten vinden over de kwestie van het al of niet bestaan van van een god of van Dé God.

Als christenen het bewijs wordt gevraagd omtrent het bestaan van God wijzen velen van hen op de boeken die over Jezus geschreven zijn, maar dan vergeten ze dat dit een historische figuur was die alleen maar zo’n 2000 jaar geleden in het Midden Oosten leefde. We kunnen echt veel geschreven boeken vinden over deze bijzondere man, maar de bewijzen dat hij bestond vormen geen bewijs voor het bestaan van God de Schepper.

Veel christenen beweren dat een ooggetuige direct bewijs is. Diegene die een evenement in overeenstemming met wat hij of zij getuigt heeft en als zodanig kan beschrijven vormt een bewijs, maar dan vergeten zij die de getuigen van Jezus zijn bestaan aanhalen, dat zulk bewijs enkel en alleen een bewijs kan zijn voor het bestaan van die man Jezus. Zulke getuigenissen zijn geen direct bewijs voor het bestaan van god al hoewel Jezus ook wel getuigt van zijn hemelse Vader, de Goddelijke Schepper van hemel en aarde. Maar hoe kan hij getuigen van iemand die al lang vóór hem bestond? Wij weten dat Die Schepper Zijn woord zou gegeven hebben aan verschillende mensen, die lang voordat deze Joodse meester leraar was geboren, geleefd hebben. Die voorvaders van Jezus hebben ook meerdere getuigenissen afgelegd van de Schepper.

In mijn vorige schrijven wees ik erop dat niemand ooit in geslaagd is om enige directe getuigenis of enig direct bewijs af te leggen. Hoewel velen een geldig punt hebben in het verwijzen naar de vele dingen om ons heen waarvan we ons bewust kunnen worden. Al die ervaringen die we kunnen voelen en gewaar worden en die over ons komen moeten ons in staat stellen om genoeg mogelijkheden te onderzoeken om de eigenschappen van Dat Bijzondere Ding of Oneigenlijk Wezen dat wij God te komen inzien en te komen benoemen. Maar als we serieus zijn over die ervaringen kunnen die alleen maar ons de indruk geven dat dit Wezen of ‘Zijn’ slechts immaterieel, ruimteloos en tijdloos kan zijn zodat Hét, Hij of Zij dat op meer dan één plaats tegelijk kan verschijnen  en dingen kan laten gebeuren waar en wanneer Het/Hij of Zij maar wil, wel van een Bijzondere Grootheid moet zijn die elk menselijk wezen overschrijdt.

Het hebben van een dergelijk immaterieel Wezen zal maken dat het erg moeilijk zal zijn om het te onderzoeken met behulp van wetenschappelijke methoden. Erger nog, als we door dat Opperwezen op een zodanige wijze zijn gemaakt dat Hij ervoor gezorgd heeft dat we Hem niet inhalen of als Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven zal het sowieso niet makkelijk zijn om Hem te achterhalen. Maar aan de andere kant indien Hij ons geschapen heeft met een welbepaald doel en dat wij Hem wel moesten kennen en bewonderen, zal Hij ons ook wel de mogelijkheden geven om Hem te vinden. Hiertoe zal die Schepper ons dan ook voldoende denkvermogen hebben gegeven om al of niet wetenschappelijk onderzoek voor te leggen, maar ook om op eenvoudige wijze tot kennis van Hem / Haar of Hét te komen. Als wij rondom ons kijken zullen wij trouwens genoeg materiaal kunnen vinden om die Godheid te detecteren of te ontdekken.

Rev. Sun Myung Moon speaks, Las Vegas, NV, USA on April 4, 2010.png
Koreaanse religieuze leider, zakenman, en politiek activist Mun Seon-Myeong of Sun Myung Moon die beweerde de teruggekeerde Jezus Christus en de Ware Vader of God te zijn.

Veel christenen houden er aan te wijzen op de ooggetuigen van Jezus, maar vergeten eens te meer dat het een man van vlees en bloed was, die volgens de verhalen die we hebben, ter dood is gebracht geworden. Verschillende christenen zeggen dat hij beweerde God te zijn, maar door de geschiedenis heen hebben we veel mensen gezien die zulke dingen beweerden. Nochtans heeft Jezus zelf nooit beweerd God te zijn. Wel heeft hij kenbaar gemaakt de gezondene van God te zijn en dat hij de autoriteit van God had gekregen wonderbaarlijke dingen te doen. Die wonderlijke dingen, of mirakelen kunnen voor veel mensen misschien een teken zijn dat hij een god of god is, maar Jezus maakte het duidelijk dat hij niet verantwoordelijk was voor die wonderbaarlijke handelingen die hij mocht verrichten in naam van zijn hemelse Vader.

Velen van ons hebben in ons leven nog de Koreaanse religieuze leider Sun Myung Moon gekend. Deze Koreaanse stichter en leider van de Verenigingskerk, een religieuze sekte,  beweerde eveneens de messias te zijn. Zijn volgelingen worden in de Verenigde Staten vaak spottend Moonies genoemd. Reverend Moon, zoals hij vaak in het Engels genoemd wordt, wordt door zijn aanhangers ook aanzien als een godheid en wordt als dusdanig ook vereerd. Als men in de lijn van de christenen, die beweren dat Jezus God is omdat er zijn die hem god noemden, verder denkt, zou men ook moeten aan nemen dat Mr. Moon ook god is. Want hij beweert Jezus te zijn en vele van zijn aanhangers beweren dat hij God is en die Drie-eenheidsbelijders of  trinitarische christenen beweren dat Jezus ook God is.

Elvis Presley in 1957
Elvis Presley, de enige levend ter wereld gekomen helft van een tweeling geboren in Tupelo in de staat Mississippi

Veel mensen aanbidden Mr. Moon als een god, zoals ook een paar jaar geleden velen Elvis Presley aanbeden. Nochtans heeft deze  Amerikaanse zanger en acteur, die vaak “The King of Rock and Roll” of kortweg “The King” wordt genoemd, weinig goddelijks, ook al mag hij dan nog gelden als een van de meest significante culturele iconen van de twintigste eeuw. Zij die Elvis Presley als hun god nemen hebben zelfs kerken voor hem gebouwd. Maar is dat het bewijs dat Elvis Presley, George Clooney en al die anderen die mensen uitroepen tot god, zoals de Amerikaanse zangeres Britney Spears, echt de God?

Cassius Marcellus Clay bijgenaamd The Greatest en Louisville Lip, een Amerikaans bokser die door veel tijdschriften en televisie zenders werd uitgeroepen tot uitgeroepen tot Sportman van de Eeuw – hier in gevecht met Ernie Terrell, 1967. – UPI/Bettmann Archief

Voor zeker dat we kunnen zien dat vele van die goden heden nog levend en wel keet weten te schoppen. Sommigen van hen, zoals Muhammad Ali konden een enorme kracht laten zien, maar maakt dat ze echt een god of Dé God te zijn?

De Kanaänitische en Fenicische drie-eenheidsgod Baäl – volgens Collin de Plancy’s Dictionnaire infernal in 1862)

In meerdere geschriften, zelfs apart geplaatste of heilig genoemde geschriften, kunnen wij ook lezen dat er vele goden zijn. Zo vinden wij engelen die goden genoemd worden, maar ook figuren zo als Adonis, Asherah (de oudste Moedergodin van Kanaän),de Fenischische godheden Astarte, El, Moloch en Baäl, Berith, Dagon of Dagan (vruchtbaarheidsgod), Gad, Yahweh (de afgod uit de ijzertijd voor de koninkrijken Samarie en Juda),  Anshar/Ansjar of Ansjur [in de (Akkadische) Babylonische mythologie een afgeleide maar primordiale hemelgod], Ashur of Assur ( hoofdgod van het Assyrische pantheon en de rivaal van de Babylonische en Mesopotamische godheid Marduk), de Egyptische godheden Apis, Ra, Set of Seth, Thoth of Djehoety, Tammuz, Moses of Mozes, Farao, Romeinse godheden zoals SolNeptunus, Apollo, en vele honderden die ook in de Heilige Schrift of de Bijbel genoemd worden, kunnen we ook duizenden goden vinden in de verschillende culturen die op deze aardbol geleefd hebben of nog leven.

Ballcourt marker bij Mixco Viejo, beeltenis Q’uq’umatz die Tohil langs de hemel in zijn kaken draagt

Zo kunnen we een schepper god vinden met de naam Gukumatz of Q’uq’umatz bij de Maya’s, terwijl de Romeinen hun schepper god en god van de hemel, onweer, bliksem, het weer en de lucht hadden, wordt er ook de god van de wet, orde, rechtvaardigheid, overheersing en sterkte, Jupiter vermeld. Hoewel de Romeinen ook Janus als hun god van het begin, einde, overgang, deuropeningen en sleutels hadden. Verschillende christenen namen Jezus als hun Janus, waardoor hij ook de god van de deuropeningen en sleutels.

In het verleden aanbeden velen Bacab, de oude god die zelfs een viervoudige hemeldrager god kon zijn, van het interieur van de aarde en van de donder. De Grieken hadden hun koning der goden, de heerser van de berg Olympus en de god van de lucht, het weer, donder, bliksem, wet, orde en gerechtigheid. Deze is Zeus, de jongste zoon van Kronos of Cronus (de leider en de jongste van de eerste generatie van de Titanen) en Rhea. Het hebben van een dergelijke zoon van een god was voor een groep christenen in de 4e eeuw aantrekkelijk. Zij wilden ook hun meester leraar zien als de zoon van een god, zoals Zeus, die op zijn beurt dan ook een godheid kon zijn. In de vierde eeuw werd zo aan de leermeester Jeshua ook de rol toebedeel die Janus en Zeus hadden en werd ook van hem een drie-enige god gemaakt die de sleutels zou hebben tot een hemels koninkrijk en werd zijn naam veranderd tot Issou of Jezus (heil Zeus).

Varuna (Devanagari:वरुण, IAST:varuṇa letterlijk: alles omhullende hemel) op zijn vahana (een dier of mythische entiteit, dat als voertuig van een deva wordt gebruikt)

De oer-Griekse god die de lucht verpersoonlijkt was Ouranos of Uranus of Aion-Uranus, die niet werd beperkt door de tijd (zoals Cronus of Chronos was). De naam Ouranos wordt wel in verband gebracht met de Aditya (groep Oud-Indiase goden) van de hemel, van regen en van de oeroceaan, evenals een god van de wet en van de onderwereld, Varuna uit het hindoeïsme. Beide namen zouden komen van een Indo-Europese stam die ‘bedekken’ betekent. Deze theorie wordt echter niet alom aangehangen. De Romeinse tegenhanger van Ouranos is Caelus. Volgens de mythologie en geschriften van de Hellenistische en latere periodes is die god de vadergod hemel en op hetzelfde moment de zoon en echtgenoot van oermoeder Gaia of Gaea, Moeder Aarde, met haar Romeinse tegenhangster Tellus of Terra. Volgens Hesiodos of Hesiodus  de oudst bekende Griekse dichter zijn Theogonia of Theogonie, werd Uranus bedacht door Gaia alleen, maar andere bronnen citeren Aether als zijn vader. Aether wordt aanschouwd als de ziel van de wereld die bergtoppen, wolken, sterren (dit zouden geconcentreerde vuren van Aether zijn), de zon en de maan omhult. Hij stond ook bekend als Zeus‘ verdedigingslinie, omdat hij de aarde (Gaia) van de onderwereld (Tartarus) scheidde. Net als Gaea wordt Tartarus vandaag de dag nog vereerd, en dan vooral door Amerikaanse neopaganisten. Zij zien het voornamelijk als de hel, waar zielen branden en tot aanbidding van Cronus de Titaan, en vader van Zeus. Niet te verwarren met Chronos, God van de tijd, die afstamt van de oergodheid Chaos en meestal wordt voorgesteld als een oude man met een lange grijze baard. Tartarus speelt hierbij een rol die te vergelijken is met Satan in de christelijke en islamitische mythologie. De god van de onderwereld of Schimmenrijk en heerser over de doden, Hades of Pluto, zou als rechter fungeren, besluitend wie veroordeeld wordt tot de vuren van Tartarus. Men kan zich de vraag stellen in welke mate in het Christendom en Islam aan Jezus zulk een gelijkaardige rol werd toebedeeld, daar waar velen denken dat Jezus ook mensen tot eeuwige verdoemenis door hellevuur in de hel of onderwereld zou veroordelen.

Feuerbach Gaea.jpg
Gaea of Gaia, de personificatie van de aarde en een van de Griekse Oergodinnen. – Gaia, door Anselm Feuerbach (1875)

Op dezelfde gelijkenis als Gaia tot moedergodin werd genomen, hebben vele zogenaamde christenen ook Miriam als Maria de moeder van Jezus in hun religie als moeder van god genomen.

Uranus de nakomeling zijnde van Gaia, de godin van de aarde, betekent dat ze als vele anderen beschouwen dat de eerste god een godin, een vrouwelijk wezen was dat deze aarde heeft geschapen.

Het Paleolithicum of de of de oude steentijd, een periode die zich uitstrekt van 2,5 miljoen jaar geleden tot de introductie van de landbouw circa 10.000 VGT heeft ons materiaal geboden, dat ons laat begrijpen dat ze ook een aantal godinnen hadden. Zo zijn talrijke vrouwelijke beeldjes uit neolithische en chalcolithische nederzetting in het zuiden van Centraal-Anatolië, Çatalhöyük geïnterpreteerd als bewijs van een moeder-gelinkte godinnen cultus, c.7500 VGT. Er kan een “Grote Godin”, die het pantheon van een in wezen matriarchale cultuur aanvoerde, geweest zijn .


Ceres, Classical sculpture; in the Vatican Museum. – Alinari/Art Resource, New York
Demeter en Persephone, zegenen de jonge Triptolemos die van hen de kunst van de landbouw ontving.

Hoewel in verschillende culturen de god van de oogst een secundaire god was, waren in andere culturen de mensen bewust dat er geen leven kon zijn zonder zaden die konden produceren en als zodanig moest de god van de materiële dingen die nieuw materiaal als voedsel kon produceren de grote god zijn. Demeterdochter van de goden Cronus en Rhea, zus en gemalin van Zeus (de koning van de goden), en de godin van de landbouw, is vaak gewoon omschreven als de godin van de oogst, die ook voorzit over de heilige wet, en de cyclus van leven en dood. Zij en haar dochter Persephone waren de centrale figuren van de Eleusinische mysteriën die de Olympische pantheon voorafging. De Mysteriën duiden op de vele geheimzinnige gebruiken bij de feesten ter ere van de godin Demeter, haar dochter Persephone en de Frygische, Thracische en Griekse god Dionysos, met zijn Romeinse equivalent Bacchus, die in de mysteriën de naam Iakchos droeg. Het schijnt evenwel, dat deze laatste oorspronkelijk geen deel had aan de feesten van Eleusis. In de Romeinse religie is zo’n godin van de groei van voedselplanten, die werd aanbeden, alleen of in combinatie met de godin van de aarde Tellus te vinden. De godin van de akkerbouw (in het bijzonder van het graan) en de moederliefde die ook banden heeft met de onderwereld kreeg de naam Ceres en had equivalenten in veel culturen over de hele wereld. Haar naam die afgeleid is van de Indo-Europese stam *ker– (groeien) duid er op dat zij als een scheppende god werd aanzien.

Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd om de oorspronkelijke natuur van de goden te onderscheiden door etymologieën voor te stellen voor deze woorden, maar geen van deze suggesties heeft aanvaarding gewonnen, en de oorsprong van de termen blijft onduidelijk.

De Egyptenaren onderscheiden nṯrw, ‘goden’, van rmt, “mensen”, maar de betekenis van de Egyptische en de Nederlandse termen sluiten niet perfect aan. De term ntr kan zijn toegepast op elk wezen dat in zekere zin buiten de sfeer van het dagelijks leven was.

From many old stones, parchments, papyrus rolls and ancient writings duplicated in manuscripts we do know that those people are beings which had a higher position were called god and that not every time when the word ‘god’ occurred there was  meant to be spoken about a deity and even in most cases was not meant to be directing to the higher gods or even to the Most High God, the Divine Creator God.

Van veel oude stenen, perkamenten, papyrusrollen en oude geschriften die gedupliceerd werden in manuscripten en later in boeken, weten we dat die mensen wezens waren die een hogere positie hadden. In tegenstelling tot de gewone mensen werden die hoger geplaatsten god genoemd. Hierdoor moeten wij rekening houden dat niet iedere keer wanneer het woord ‘god’ voor komt er was bedoeld om over een godheid te spreken en zelfs in de meeste gevallen was het niet bedoeld om de leiding van de hogere goden of zelfs tot de Allerhoogste God, de Goddelijke Schepper God te noemen.

+

Voorgaand

2de vraag: Wat of waar is het begin

3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper

Op zoek naar een God boven alle goden

Engelse versie / English version: Looking for answers on the question Is there a God #1 Many gods

++

Aanvullende lectuur

 1. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn
 2. Niet zeker dat er een god is
 3. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal
 4. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen het bestaan van een intelligente ontwerper
 5. De Schepper God wil gevonden worden
 6. De zoeker naar God en wereldse schatten
 7. Kan men God zoeken en ervaren
 8. Is er een verbinding tussen God en mens
 9. Bestaat er een god die zich om ons bekommert?
 10. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan
 11. God tegenover goden
 12. Geloof in slechts één God
 13. Rond God de allerhoogste
 14. De Allerhoogste is het Opperwezen
 15. Jehovah wiens naam heilig is
 16. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 17. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 18. Woord van God
 19. De Bijbel -8- Gods Woord niet van mensen
 20. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 21. Eigenheden aan God toegeschreven
 22. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 23. Rond Jezus
 24. Jesus Christus
 25. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 26. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 27. Is God drie-eenheid
 28. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 29. Christus Jezus: de zoon van God
 30. Zoon van God
 31. Jezus moest sterven
 32. Relatie tot God
 33. Idioot zijn om te geloven
 34. Geselecteerde teksten rond de relatie met God
 35. Selectie artikelen rond Geloof in God

+++

Verder verwant

 1. Dactylische hexameters van Hesiodus (8e eeuw v.Chr.)
 2. Érga kaì Hêmérai – Ἔργα καὶ Ἡμέραι – Труды и дни,mais ton диан (III)
 3. Érga kaì Hêmérai – Ἔργα καὶ Ἡμέραι – Труды и дни,mais ton диан (IV)
 4. Ophiuchus our 13th sign and our future
 5. The Mysteries of Plasma
 6. Individuals , Not Government s, Drive Scientific Progress
 7. The Suits and their Elements.
 8. Inleefspel: Griekse Goden.
 9. Vrouwen creëren hun eigen religie wel
 10. Lof offers
 11. Divinity
 12. Profanities
 13. On the Second Day of Christmas my Crazy Muse sent to me…
 14. Blessed sewing machine
 15. Start the day well and it will end well
 16. Orí
 17. Ancient Vedic Aliens
 18. ‘Ares’ Felicity Heaton
 19. The Great Feminine Consciousness
 20. Everything to Everyone
 21. The Myths of Ancient Egypt
 22. >Egyptian Deities
 23. Set’s family tree
 24. Names and Titles of Set. Day 7
 25. Day 12, places of Set
 26. A prayer to Tyr’s day
 27. Amentet, “She of the West”
 28. Aker, “Bender”
 29. Gods of the Month: December
 30. God of the Month: Tiberinus and the Seven Hills
 31. Gods of Karthus
 32. The shadow of God, the Death of Man: An investigation into the Kings of the Ancient Near East.
 33. Hermes Trismegistus
 34. The Norse gods: all too human
 35. Celtic Gods and Goddesses
 36. Faith and Fear
 37. Book Review: Witches’Bane (Soul Eater 2)
 38. A Jeh #Blessing 160 dead Bible Church Collapse
 39. The Last Time I Saw Paris
 40. >The Corfu Trilogy: My Family and Other Animals; Birds, Beasts and Relatives; and The Garden of the Gods
 41. Injustice: Gods Among Us: Year Four (2015) Vol. 2 (Injustice: Gods Among Us (2013-2016))
 42. One Pagan’s Ethics and WarReligious identity?
 43. God’s Justice is Truly EquitableReligion the opiate of the people
 44. To Honour or Worship

+++

Related articles

Save

7 thoughts on “Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

 1. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

  Opmerking: Het is vooral op christelijke en atheïstische websites dat debatten plaatsvinden over de kwestie van het al of niet bestaan van een god of van Dé God.

  Antwoord: Ik lees ook over islamitische websites (in Europa?) waar geloofskwesties worden besproken. Sluit ook niet uit dat er Joodse websites bestaan omdat heel veel via internet gecommuniceerd wordt, maar misschien wordt er meer gecommuniceerd binnen de monotheïstische dan de andere, zoals polytheïstische godsdiensten.

  Vraag: Als christenen het bewijs wordt gevraagd omtrent het bestaan van God wijzen velen van hen op de boeken die over Jezus geschreven zijn, maar dan vergeten ze dat dit een historische figuur was die alleen maar zo’n 2000 jaar geleden in het Midden Oosten leefde. We kunnen echt veel geschreven boeken vinden over deze bijzondere man, maar de bewijzen dat hij bestond vormen geen bewijs voor het bestaan van God de Schepper.

  Antwoord: Op zichzelf is het logisch om te schrijven dat er geen bewijsbare relatie bestaat tussen Jezus en het bestaan van ‘God de Schepper’, waarbij zelfs kan worden opgemerkt dat velen twijfelen of Jezus echt bestaan heeft. Wat mij betreft lopen we hier tegen de (scheidings)muur tussen rationaliteit en het onverklaarbare, om het zo uit te drukken. Die twee ‘fenomenen sluiten elkaar in het materialistische wereldbeeld uit. Dat wordt mogelijk via de kwantumfysica anders, maar dat is toekomstmuziek. Voor mij geldt dat er inmiddels in mijn leven een intuïtief wereldbeeld is ontstaan naast een rationeel wereldbeeld, dat algemeen erkend is en voor mij ook blijft bestaan (al was het alleen omdat ik een afgestudeerd wetenschapper ben, gelicenceerd heet dat in het Vlaams). Voor mij geldt dat Jezus als historische figuur heeft bestaan zeg ik vanuit mijn intuïtie en tevens dat de Bron als Het Goddelijke van de Schepping bestaat. Dit laatste is een ingewikkelde formulering, maar dat komt door mijn overtuiging dat we af moeten van de persoonlijke God zoals die door de christelijke kerken wordt beleden. Die persoonlijke God bestaat in mijn visie niet. En daarmee bestaat er ook geen mens-God, alleen een leerling-God, die wij allemaal zijn. Maar als wij de hoogste Volmaaktheid hebben bereikt en dus het hoogste Bewustzijn, dan zijn we geen mens meer, maar een gerealiseerde Goddelijke Energie en hebben het Meesterschap over het Leven bereikt. Jezus was en is geen mens-God, maar een mens zoals wij allen mens zijn, maar hij werd gedurende zijn leven op aarde als een Meester en in mijn ogen de hoogste Meester die op aarde heeft geleefd. Maar ook Zoon-Gods, zoals wij allen Zonen en Dochters Gods zijn. Jezus heeft laten zien dat dat ideaal bereikbaar is.

  Opmerking: Veel christenen beweren dat een ooggetuige direct bewijs is. Diegene die een evenement in overeenstemming met wat hij of zij getuigd heeft en als zodanig kan beschrijven vormt een bewijs, maar dan vergeten zij die de getuigen van Jezus zijn bestaan aanhalen, dat zulk bewijs enkel en alleen een bewijs kan zijn voor het bestaan van die man Jezus. Zulke getuigenissen zijn geen direct bewijs voor het bestaan van god al hoewel Jezus ook wel getuigt van zijn hemelse Vader, de Goddelijke Schepper van hemel en aarde. Maar hoe kan hij getuigen van iemand die al lang vóór hem bestond? Wij weten dat Die Schepper Zijn woord zou gegeven hebben aan verschillende mensen, die lang voordat deze Joodse meester leraar was geboren, geleefd hebben. Die voorvaders van Jezus hebben ook meerdere getuigenissen afgelegd van de Schepper.

  Antwoord: Vanuit mijn voorgaande opmerkingen kan ik nu kort zijn: dit zijn rationele en logische aannames, die in de geestelijke wereld niet gelden of van toepassing zijn, want dat is een bovendimensionale wereld met dito werkelijkheden. Misschien is alleen een multidimensionale werkelijkheid en –denkwijze van toepassing. Kortom, ‘directe bewijzen’ bestaan niet. Tot slot het bewijs van ‘aardse, materiële’ denkwijze: ‘Maar hoe kan hij getuigen van iemand die al lang vóór hem bestond?’ Het Goddelijk Volmaakte Bewustzijn (dat de christenheid God noemt) is eeuwig en dus altijd en immer bestaand: Het Leven. Zo zijn wij als mensen ook, alleen zijn wij die oorsprong, dat erfgoed vergeten vanwege de materialistische godsdiensten, die ons valse beelden hebben aangeleverd. Wij als huidige mensheid blijven dus ook in dat beeld gevangen zitten tot het moment dat we ontdekken dat het valse beelden zijn; pas dan zijn we daarvan bevrijd en kunnen we op eigen innerlijke kompas (intuïtie) gaan leven en zijn we Goden geworden.

  Opmerking: In mijn vorige schrijven wees ik erop dat niemand ooit in geslaagd is om enige directe getuigenis of enig direct bewijs af te leggen. Hoewel velen een geldig punt hebben in het verwijzen naar de vele dingen om ons heen waarvan we ons bewust kunnen worden. Al die ervaringen die we kunnen voelen en gewaar worden en die over ons komen moeten ons in staat stellen om genoeg mogelijkheden te onderzoeken om de eigenschappen van Dat Bijzondere Ding of Oneigenlijk Wezen dat wij God te komen inzien en te komen benoemen. Maar als we serieus zijn over die ervaringen kunnen die alleen maar ons de indruk geven dat dit Wezen of ‘Zijn’ slechts immaterieel, ruimteloos en tijdloos kan zijn zodat Hét, Hij of Zij dat op meer dan één plaats tegelijk kan verschijnen en dingen kan laten gebeuren waar en wanneer Het/Hij of Zij maar wil, wel van een Bijzondere Grootheid moet zijn die elk menselijk wezen overschrijdt.

  Antwoord: De laatste zin is correct en ik ben het er geheel mee eens.

  Opmerking: Het hebben van een dergelijk immaterieel Wezen zal maken dat het erg moeilijk zal zijn om het te onderzoeken met behulp van wetenschappelijke methoden. Erger nog, als we door dat Opperwezen op een zodanige wijze zijn gemaakt dat Hij ervoor gezorgd heeft dat we Hem niet inhalen of als Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven zal het sowieso niet makkelijk zijn om Hem te achterhalen. Maar aan de andere kant indien Hij ons geschapen heeft met een welbepaald doel en dat wij Hem wel moesten kennen en bewonderen, zal Hij ons ook wel de mogelijkheden geven om Hem te vinden. Hiertoe zal die Schepper ons dan ook voldoende denkvermogen hebben gegeven om al of niet wetenschappelijk onderzoek voor te leggen, maar ook om op eenvoudige wijze tot kennis van Hem / Haar of Hét te komen. Als wij rondom ons kijken zullen wij trouwens genoeg materiaal kunnen vinden om die Godheid te detecteren of te ontdekken.

  Antwoord: Wat wordt hier bedoeld met ‘we Hem niet inhalen of als Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven zal het sowieso niet makkelijk zijn om Hem te achterhalen’? ‘Inhalen’ is een aards, materialistisch werkwoord, dat in de geestelijke werelden niet bestaat. Hetzelfde geldt voor ‘Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven’. Een Liefdevolle Schepper of Bron heeft ons alle mogelijkheden gegeven om direct in de Hemelse Energie en Harmonie te blijven, maar de uitgetreden mens heeft die uittreding op eigen gezag en naar eigen keuze gemaakt en gedaan. Dat is dus zijn eigen verantwoordelijkheid geweest, en niet de keuze van de Schepper, de Bron. Tot zover deze eerste reactie op de openingstekst van de site. De onderstaande teksten laat ik voorlopig onbesproken omdat ik liever niet via via in debat ga. Dat levert risico’s van misinterpretaties op. In Licht & Liefde.

  Like

  1. Beste Jan Willem Jongemans,

   dit antwoord is twee maal als antwoord op dit artikel en in duplicaat (of moet ik triplicaat zeggen) op de vraag zelf, in mijn spambox terecht gekomen. Met uw voorgaande antwoord is het, zoals u op uw eigen blog vastgesteld hebt een boeiend begin voor voorzien voor een toekomstig boek over de universele religie – buiten uw manuscript over het Aquariustijdperk – die naar uw stellige overtuiging moet gaan komen op aarde. En door de mens zelf ontwikkeld moet gaan worden.

   Het valt hierbij op dat wij een gelijkwaardige vaststelling hebben waargenomen

   Omdat de huidige chaos op aarde – overal op deze wereld – voor de mens(heid) betekent dat het zonder geestelijk houvast via een geloof of religie ten ondergaat; deze chaos maakt de mens knettergek. De vraag is waarom de wereld in zo’n chaos terecht is gekomen.

   Daarbij kijkt u ook naar zielen en blijkt u te geloven in incarnaties, zoals van het menselijk wezen zelf alsook van de godheid (vermoed ik), waarbij ik de indruk krijg dat u gelooft dat Jezus zo een incarnatie van die Godheid is. (De wijze van schrijven doet mij zelfs denken dat u een Katholieke achtergrond hebt.)

   Wij kunnen er niet onderuit te moeten erkennen dat wij vandaag met een lelijke identiteitscrisis zitten waarbij de politiek, economie, levensbeschouwing en kerkelijke instellingen met hun identiteitscrisis eigenlijk zijn doorgedrongen tot in het traditionele gezin aan toe. Wij hebben als het ware dat traditionele gezin als een uitgedroogde spons zien verbrokkelen.

   U geeft mij de indruk dat u ook gelooft in een “Hoger Zelf” van de mens dat tot nu toe instabiel mag geweest zijn maar dat tot stabiliteit kan komen in een tijdperk dat u het Aquariustijdperk noemt. Ook geeft u de indruk dat er al wezens hier op aarde zijn die (als lichtkinderen) door hun manifestatie op aarde in staat zullen zijn deze informatie uit te dragen naar andere mensen van goede wil die op hun pad worden gebracht. dit doet mij denken aan vroegere geschriften waar ook wederopstandingen besproken werden van mensen die de wereld terug zouden veranderen of (in het verleden) een nieuwe wending gaven aan dit universum.

   In tegenstelling tot die heel oude en minder lang geleden tijden zien wij vandaag wel een enorme ontwikkeling van elektronica die het mensdom lijkt te gaan “besturen”. Vandaag

   Bij de huidige ontwikkeling van de elektronica, computers en verder, is sprake van een hernieuwde energie van technologie, afkomstig uit het Atlantische tijdperk. Het biedt de mogelijkheid tot het wereldwijs uitwisselen van informatie, de mogelijkheid tot groei naar een wereldbroederschap. Een eerste stap naar het Aquariustijdperk.

   In het nieuwe tijdperk, het Aquariustijdperk, zullen op aarde nieuwe vormen van leven ontstaan. Maar ook de mens zal transparanter zijn, intuïtiever, en zich beter bewust van haar taak op aarde. De verregaande ontwikkeling van de communicatietechnologie is dan niet meer nodig. Communicatie vindt dan plaats door middel van gedachtenkrant.

   Uw artikels verder lezend stel ik echter vast dat u gelooft dat
   Het Geestenrijk wordt bestuurd door de hoogste geesten, de scheppende geesten, de Elohim en andere goddelijke Energieën, zoals ook de Aartsengelen. Dit zijn allemaal en stuk voor stuk energieën van de hoogste lichtfrequenties.

   schreef u in 2014 in het artikel Aarde en omwenteling.

   In dat zelfde artikel komt u ook te spreken over geesten of dat gene waar men zich kan afvragen welk verschil er is tussen geesten en goden. Maar waar u toch eerder de geesten of “De Geest” lijkt te aanschouwen als een andere entiteit dan de godheden. In het verleden heeft men ook veel volkeren gevonden die over geestenrijken spraken en naar verscheidene werelden opkeken, zoals u ook blijkt te kijken naar “Fijnstoffelijke en de Grofstoffelijke Werelden”.

   U schreef in mei 2014

   Deze laatste categorie is voor ons bekende hele planetaire stelsel, van ons zichtbare zonnestelsel en wat zichtbaar wordt via telescopen: de Melkweg en vele andere nevels en sterrenstelsels die voor ons zichtbaar en bekend zijn.

   De Geest is het rijk der Goddelijke Ideeën, het rijk der Goddelijke Schepping, en dit rijk uit zich in het Geestenrijk, en vervolgens de Fijnstoffelijke en Grofstoffelijke werelden. De fijnstoffelijke en grofstoffelijke zijn nodig voor de ontwikkeling, groei en evolutie van onbewuste wezens op weg naar volkomen bewustzijn.

   Het Geestenrijk wordt bestuurd door de hoogste geesten, de scheppende geesten, de Elohim en andere goddelijke Energieën, zoals ook de Aartsengelen. Dit zijn allemaal en stuk voor stuk energieën van de hoogste lichtfrequenties. De 12e dimensie. Terwijl wij aardelingen ons bevinden in 3e dimensies, die grofstoffelijk is en daarmee wordt bepaald door trage lage lichtfrequenties. Wij verkeren in de lage 3e dimensie vanwege onze relatief jonge ziel. Maar op aarde is een leefklimaat ontstaan waarin alle 3e dimensionale zielen door elkaar leven en dat is voor de beginnende ziel even moeilijk als voor de gevorderde ziel die gevorderd is tot aan het eind van de 3e dimensie en na dit leven op aarde de overstap maakt naar de 5e dimensie. De 4e dimensie kan namelijk ook aanwezig zijn onder de 3e dimensionele mensheid. Dat zijn de paranormaal begaafde mensen, hoewel er geen verband noodzakelijk is tussen paranormaliteit en gevorderde geestelijk ontwikkelingsniveau. Vele paranormale zielen kiezen ervoor om ervaring op de doen met paranormale gaven zonder dat er al een geestelijke rijping is ontstaan. Opdat dan fouten kunnen worden gemaakt, waaruit weer geleerd kan worden.

   {Aarde en omwenteling}
   waar u verwijst naar een schrijven van Lanto, die schreef

   De aarde heeft reeds vele evolutieprocessen gekend. Het zal echter nog miljoenen jaren duren voordat de aarde zich heeft opgeheven en zal zijn overgegaan naar het Kosmisch Licht.’
   [Lanto (2003), p.17-18]

   Dit roept dan allemaal verdere vragen op, die ik ook later hoop te behandelen of verder zal trachten te stellen. Maar hier wil ik dan toch al vragen of u die paranormale mensen als goddelijke mensen of bijzondere wezens wil aanschouwen? Of zijn die zielen” waarbij u lijkt “wezens” te bedoelen, ook algemeen te bekijken als de zielen waar de Heilige Schriften over spreken, dus echt wezens of levende wezens, of ziet u hen, zoals bepaalde christenen als buitenaardse of geestelijke wezens, die al of niet resideerden in mensen die hier op aarde leefden of leven, en zijn uitgetreden bij de dood van die persoon of naast die persoon leven? Zijn het dan een soort goden?
   Indien het een soort goden zijn en indien er een goddelijkheid in de mensen schuilt is er dan nog een nood tot een hogere godheid of sluit u het bestaan van een oppergod dan uit, of neemt u aan dat Jezus die oppergod zou zijn die naar de arde zou zijn gekomen om de een of andere reden? Zoals Katholieken er van overtuigd zijn dat Jezus God is die hier op de aarde zijn gekomen om de mensen te verlossen?

   In uw artikelen ver lezend laat het me echter vermoeden dat u toch nog wel een Oppergod voor mogelijk houdt, die boven al die wezens en geesten zou staan. U schreef:

   Het Geestenrijk wordt bestuurd door de hoogste geesten, de scheppende geesten, de Elohim en andere goddelijke Energieën, zoals ook de Aartsengelen. Dit zijn allemaal en stuk voor stuk energieën van de hoogste lichtfrequenties.

   Hierbij is het nog niet duidelijk of u die Elohim als goden (meervoud of meervoudig) als Eén God aanziet of als losstaande “goddelijke energieën” waarbij u mogelijk aangeeft dat die godheden niet echt wezens zijn maar wel energieën of Krachten. Dat zal later nog ter berde komen bij het bespreken van wat wij in het christendom horen over een derde figuur in hun godheid “de Heilige Geest”, die toch nog een eenheid zou zijn van hun meervoudige god die zij echter als een enkele god willen bekijken. En dat brengt ons dan tot hun Drie-eenheid, een figuur dat bij andere volkeren ook in hun godenrijk heeft bestaan.

   Boeiend is uw opmerking dat die christenen die in zo een mens-God geloven er bewust van moeten worden dat zo iets niet bestaat. Maar volgens u gaat het wel om alleen een leerling-God of zelfs om leerling-goden want u verwijst naar ons allemaal. en de vele mensen die op de aarde geleefd hebben en nog leven, kunnen toch niet echt die ene zelfde leerling-god zijn of een eenheid van godheid vormen die Katholieken en bepaalde andere christenen zich voorhouden met hun ‘Heilige Drievuldigheid’?

   Volgens uw artikel “Aarde en omwenteling” zou elk van ons dan in dat raamwerk kunnen vallen waarbij ieder van ons op een bepaald ogenblik in tijd tot “de hoogste Volmaaktheid” zou komen waarbij wij dan “het hoogste Bewustzijn” zouden bereikt hebben . Volgens u zouden wij dan geen mens meer zijn “maar een gerealiseerde Goddelijke Energie” en zouden wij als energetische wezens (of geesten? of goden?) “het Meesterschap over het Leven” bereikt hebben. Ik neem aan dat u dan als voorbeeld Jezus neemt, waarover u schreef

   Jezus was en is geen mens-God, maar een mens zoals wij allen mens zijn, maar hij werd gedurende zijn leven op aarde als een Meester en in mijn ogen de hoogste Meester die op aarde heeft geleefd. Maar ook Zoon-Gods, zoals wij allen Zonen en Dochters Gods zijn. Jezus heeft laten zien dat dat ideaal bereikbaar is.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.