Gesimuleerd beeld van een zwart gat voor de Grote Magelhaense Wolk. Let op het gravitatielenzen effect, dat twee vergrote, maar zeer vertekende uitzichten geeft op de Wolk. Over de top, lijkt de Melkweg schijf vervormd te zijn tot een boog.

Er zijn mensen die in iemand geloven die alles geschapen heeft, terwijl anderen zeggen dat er geen scheppend wezen is geweest en er geen god of God is Die de wereld tot bestaan heeft gebracht. De atheïsten zijn ervan overtuigd dat er een zwart gat was en velen geloven dat er  een grote klap of Oerknal was, maar dan kunnen we vragen hoe die oerknal of big bang tot stand kwam en door wat.

This is an unofficial, fan made map which repr...
Dit is een onofficiële, fan gemaakte kaart, die planeten en routes van het fictieve melkwegstelsel vertegenwoordigt uit het Star Wars-universum. (Foto credit: Wikipedia)

Atheïsten zeggen vaak dat ze niet geloven. Maar als ik ze hoor kan ik alleen maar vaststellen dat ze veel dingen geloven, hetzelfde als andere gelovigen veel dingen geloven. Vaak geloven ze nog meer rare dingen dan de christenen, met betrekking tot het begin van alles.

English: Thomas Digges map
Thomas Digges map (Photo credit: Wikipedia)They believe that not only did whole planets appear spontaneously, but also believe that the fact that these planets do not collide as meteors do, that they have gravity, that they contain the proper atmospheric conditions for life to take hold and contain sustenance to sustain this life all happened by mere fluke.

Zij zijn van mening dat niet alleen hele planeten spontaan zouden zijn, maar zijn ook van mening dat het feit dat deze planeten niet met elkaar botsen zoals meteoren doen, zwaartekracht hebbend, dat ze de juiste atmosferische omstandigheden bevatten voor tot leven of bestaan te komen, en levensonderhoud te bevatten om dit leven in stand te houden  en dit allemaal door louter toeval.

Als alle planeten op een of andere manier tot stand zijn gekomen door de gassen en chemische structuren en reacties, zichzelf vormend, vragen we ons nog steeds af hoe het mogelijk is dat ze zo ordelijk geregeld blijven, of dat we niet meer chaotische situaties zien die al die planeten opstapelen?

Wetenschappers Paul Ehrenfest, Hendrik Lorentz, Niels Bohr en Heike Kamerlingh Onnes in het Cryogeen Laboratorium in Leiden in 1919

Hoe kunnen die vele planeten, sterren en zonnen verblijven in wat lijkt op een perfecte baan, als er wordt gezegd dat ze ook de zwaartekracht bezitten. Veel wetenschappers nemen het ook als vanzelfsprekend dat alle chemische stoffen die nodig zijn voor het leven er ook waren, maar waarom en hoe kwamen bepaalde wezens er in bepaalde perioden van tijd?

Waarschijnlijk kan niemand ooit een goede reden opgeven waarom we miljarden soorten hebben, elk met een mannelijke en vrouwelijke soort, zodat ze zouden kunnen bestaan geven op de lange termijn. En als we kijken naar al die wezens, wat maakte deze elementen organen in zich te hebben om een deel van hen te zijn, die van essentieel belang blijken te zijn voor hun wezen?

Animal diversity.pngAtheïsten beweren dat al die dieren net kwamen te zijn als ze geëvolueerd waren. Maar wat maakte dat de evolutie en hoe kwam het in een zodanige vorm?

Hoe kan eindige materie (oorspronkelijke stof, die duidelijk eindig was) een universum dat groter is dan zichzelf voorzien? Hoe kan er iets tot stand komen dat we nu de zwaartekracht, banen, chemische atmosfeer noemen? Wanneer een dergelijk materiaal daar was hoe kwam er leven in een aantal van dat materiaal om zo te komen tot kruipende en ademende dingen die zelfs hoorbare geluiden kunnen maken?

Van dat materiaal kwam er dat magische en extreme krachtige wezen dat werd opgevat als de perfecte, almachtige, alwetende schepper en heerser van het universum, het hoofddoel van het geloof en de aanbidding in monotheïstische godsdiensten?

Als we kijken naar dat bovennatuurlijk wezen, dat wordt aanbeden als de controleur van een deel van het heelal of een aspect van het leven in de wereld of is er de personificatie van enige kracht, die hij of zij of het, en hoe kunnen wij die kennen, en weten of hij of zij  daar is?

Voor degenen die zomaar in evolutie geloven, kunnen ze antwoord geven op de werkelijkheid van het begin? Of is dat ook voor hen te worden beschouwd, net als in zoveel religies, als een dogma, zo maar iets dat wij zo maar moeten aanvaarden dat het zo gebeurd is? Hebben die atheïsten dan ook een een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door hun ideologie. Wij zien okk bij die atheösten een denkbeeld dat anderen niet blijken te betwijfelen. Ook in de wetenschap heeft men zaken welke door bepaalde groepen als onomstreden worden beschouwd terwijl anderen dat dan weer betwijfelen. Zo treft men in de wetenschapsfilosofie een ‘paradigma’ aan op een stelsel van modellen en theorieën binnen een wetenschappelijke discipline, die het denkkader vormen waarbinnen de ‘werkelijkheid‘ geanalyseerd en beschreven wordt. Langer bestaande paradigma’s worden vaak niet meer bewust beleefd en onderwijs lijkt een paradigma ‘vanzelfsprekend’ te maken.

Het valt daar echter op hoe zwak die dogma’s wel kunnen zijn en hoe in de loop der tijden ideeën verguisd werden en weer nieuwe theorieën als waarheid werden aangenomen.

Bij het toepassen van een wetenschappelijke methode komen steeds opnieuw waarnemingen naar boven die niet in de bestaande modellen of paradigma’s passen (anomalieën). Gedurende enige tijd is het mogelijk om via kleine aanpassingen van een model de nieuwe waarneming in te passen, maar soms gebeurt het dat deze opeengestapelde aanpassingen een model steeds meer onder spanning zetten: het model is niet langer mooi, maar kent vele uitzonderingen of bijzondere situaties. Op zulke momenten kan een nieuwe set theorieën ontstaan, een nieuw paradigma, dat op een andere manier alle tot dan toe bekende waarnemingen kan verklaren. Er zal zich rond de nieuwe theorie een groep wetenschappers vormen die de nieuwe theorie aanhangen, maar tegelijkertijd zal er onder andere wetenschappers een weerstand opkomen tegen deze verandering; deze laatste groep zal de oude theorie blijven verdedigen. Wanneer de nieuwe theorie succesvol blijkt, en steeds meer aanhang krijgt, spreekt men van een paradigmaverschuiving.{Vrije encyclopedie Wikipedia betreft het Paradigma (wetenschapsfilosofie)}

Zijn de wetten van de thermodynamica niet bewezen dat noch de energie, noch materie kunnen worden vernietigd. We kunnen zien dat men de ene vorm kan omzetten in een ander, maar dat zelfs niet één mens in staat is om uit het niets te creëren noch helemaal te vernietigen.

The Ptolemaic geocentric model of the Universe...
Het Ptolemaeïsche geocentrisch model van het Universum volgens de Portugese cosmograaf en cartograaf Bartolomeu Velho (Bibliothèque Nationale de France, Parijs). (Foto credit: Wikipedia)

Alles wat de mensheid ooit heeft geleerd, getest, bewezen, ontworpen of beschreven en getheoriezeerd kan het grote mysterie van hoe alles tot stand kwam niet uit  leggen. Niet één persoon heeft een goede uitleg gegeven hoe de tijd ooit zou zijn begonnen, behalve dat wat wij als tijd datgene beschouwen dat gevormd is door onze perceptie van wat we om ons heen zien, veranderend licht en rotatie van de planeten, maar hoe die planeten in een dergelijke rotatie kwamen om ons het idee van de tijd te gegeven is ons niet echt duidelijk, is het niet?

Niet één persoon heeft een goed antwoord gegeven op de vraag

Wat zou er hebben bestaan voor de tijd?

Als de tijd heen en weer reist, dan op welk moment begon het?

Dus, als ik kijk naar wat er om ons heen gebeurt en me af vraag hoe het allemaal tot stand is gekomen, kan ik ook niet rond de vraag of er iets of iemand is die dit alles veroorzaakt te zijn en die alles maakte te gaan zoals wij dat nu kennen te zijn geëvolueerd.

Degenen die zeggen

Er zijn talloze bewijzen van het bestaan van God.

en doorgaan

De wetenschap is een van hen.

vergeten dezen niet dat de wetenschap iets is dat gecreëerd is door de gedachten van de mens?

We kunnen veel ongelooflijke gedachten hebben, maar waarom zouden zij bewijzen dat er een God of Goddelijke Schepper is die alles allemaal in controle houdt?

Gelovigen in God brengen aan dat

Net zo spectaculair als de kleine wereld onder het toezicht van een microscoop, manifesteert het de ongelooflijke kennis, zorg en angstaanjagende kracht van onze Schepper. DNA is een verder bewijs van Gods goddelijke handwerk.

Charles Thomson Rees Wilson
Charles Thomson Rees Wilson (Photo credit: Wikipedia)

Voor de atheïst zou ik dan vragen, waar komt DNA vandaan of hoe kwam zulk een  ingewikkeld systeem tot een levende werkelijkheid en is het nog steeds blijven evolueren?

Of Bestaat er iets of iemand die alles veroorzaakt te zijn, en wie we De God kunnen noemen?

+

Voorgaande: 2de vraag: Wat of waar is het begin

Engelse versie / English version: 3rd question: Does there exist a Divine Creator

++

Aanvullende lectuur

 1. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 4. De wetenschap dat God bestaat
 5. Wat betreft Waarom geloven in God?
 6. הוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 7. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 8. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 9. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 10. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 11. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 12. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 13. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 14. Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat
 15. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 16. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 17. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 18. Een goddelijk Plan #1
 19. Het universum makende Woord van God
 20. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 23. God meester van goed en kwaad
 24. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 25. Hoe publiek minachtend te zijn over godsdienst
 26. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 27. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 28. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 29. The Way To Life – De weg naar het leven

+++

Verdere lectuur

 1. Illusie doorzien?
 2. Logica?
 3. Bewust Zijn.
 4. Everything IS, no-thing exISts.
 5. Olympus II: hertovering
 6. Dat ik hier was
 7. Repliek van Katie Mack gaat de hele wereld over
 8. animal kingdom / dierenrijk
 9. ooievaar
 10. West Frisian (Frisian) – De dieren
 11. ♥ Wie wil jij zijn? ♥
 12. kom sit hier by my
 13. Ameisen und das Universum
 14. aus liebe gemacht
 15. mystisches ABC
 16. “Reviviendo a los dinosaurios”: Exposición Universum
 17. Nature in other Planet
 18. Die Sonsopkoms
 19. ‘God als product’
 20. Normen en waarden
 21. Advent ( Nederlands)
 22. Hoe weet je eigenlijk of God bestaat? @trouw #geloof(sovertuiging) #religie #bewijzen
 23. Wie of wat is God?
 24. YHWH, ons Skepper
 25. Genesis 1:1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. ¹
 26. Genesis 1:2 Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. ¹
 27. Genesis 1: 3 Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.
 28. Genesis 1: 4 “God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.” Bron – Die Bybel Nuwe Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika, ISBN 0-7982-0808-2.
 29. “Blessed is the nation whose God is the Lord” (Psalm 33:12)
 30. Evolution is dangerous
 31. Golven
 32. Lifelog #3 Geloof je genoeg?
 33. ‘n Paar geloofsvrae bespreek
 34. Gee ons krag, Here
 35. Een fit lichaam en een fitte geest
 36. Age Chart – Adam to Joseph. Years after creation.
 37. Column: Waar zijn de katholieke vrouwen?
 38. Gehandicapte mensen: goed of slecht voor het karma van gelovigen?
 39. Are We Immortal?
 40. Consumeren vs. Creëren | vlöggertje #001

+++

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

17 thoughts on “3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper

 1. Het eerste wat er te zeggen valt is dat het bestaan ​​van God iets anders is dan het bestaan ​​van, laten we zeggen, bomen of stoelen. Het bestaan ​​van een boom is meestal zo duidelijk dat je het niet nodig acht om argumenten te presenteren – bijna niemand zou het bestaan ​​van de boom die vlak voor hun neus staat betwisten.
  God is duidelijk heel wat anders dan bomen of voorwerpen die duidelijk herkenbaar zijn door ons. Bij god is het moeilijke punt dat wij Hem niet direct kunnen waarnemen. Dus wij kunnen nooit dezelfde zekerheid hebben over het bestaan ​​van God die we zouden kunnen hebben over het bestaan ​​van de bomen of stoelen. Maar dat betekent niet dat we geen stevige conclusie kunnen bereiken over de vraag of God wel of niet bestaat niet .

  Er zijn tal van voor te stellen argumenten ten gunste van het bestaan ​​van God, te veel om ze hier allemaal door te nemen. Daarom geven wij hier slechts een korte samenvatting van de belangrijkste ideeën:

  1) Het Kosmologisch Argument

  Alles wat een begin als oorzaak heeft. Dus, uiteindelijk moet er een eerste oorzaak zijn, iets dat geen begin gehad heeft (dat wil zeggen, eeuwig is ) en dat bekwaam is om alle het andere te veroorzaken. Deze eerste oorzaak kon niet uit levenloze materie zijn omdat je iets anders nodig hebt om het te verplaatsen. De eerste oorzaak zou een Geest moeten zijn of iets immaterieel, omdat geesten zich zouden kunnen organiseren en materie kunnen regelen . Wij noemen die Geest “God.”

  2) Ontwerp Argumenten

  Dingen die lijken te zijn ontworpen zijn meestal ontworpen. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld zo als er een ordenend principe is (dwz regen die neerwaarts stroomt in een pijp en slechts zal vloeien in één richting te wijten aan de beperkingen van de buis) Maar hier in zelfs in deze omstandigheden moet je jezelf afvragen waar dat organiserende principe afkomstig van is of wat dat organiserende veroorzaakte . Ontwerp vereist een ontwerper. Wij noemen die Designer, Ontwerper ‘God’.

  3) Goedheid, schoonheid, waarheid argument

  Begrippen als goedheid, schoonheid en waarheid zijn dingen die zijn zeer moeilijk uit te leggen zijn op louter materialistische gronden. Er kan een evolutionair voordeel zijn als je soms goede dingen doet, maar er is geen reden waarom wij zouden geloven dat de ene of het ene goed zou zijn en het of de anderen slecht. Moraliteit is overbodig aan de eisen van de evolutie. Als schoonheid gewoon een manier is voor het vinden van een partner dan heeft het een evolutionair doel, maar waarom of wanneer zouden wij de muziek van Mozart of de kunst van Michelangelo bijzonder mooi beschouwen? Ook betreft schoonheid kan men vinden dat smaken erg verschillen. Er lijkt geen enkele reden om aan te nemen dat je overtuigingen waar zijn. Alsook is er geen reden waarom je gedachten de ware overtuigingen zijn wanneer deze het resultaat zijn van willekeurige materialistische oorzaken.

  4) Bijbel, wonderen, etc. en bijzondere argumenten

  De Bijbel is een geweldig boek. Het bevat profetieën die wij hebben zien uitkomen Ondanks het feit dat honderden jaren voor de gebeurtenissen is geschreven en toen het neergetekend werd zelfs onduidelijk was wat bepaalde woorden of namen ook maar betekende. De opstanding van Jezus was een geweldige gebeurtenis die een sterke historische getuigenis vormt. Dit soort wonderen zijn manieren in welke God zich openbaart aan de mensheid en een krachtige bevestiging geeft van zijn bestaan.

  5) Persoonlijke ervaring.

  Een heleboel mensen kunnen beginnen te geloven in God vanwege het soort argumenten die hierboven gepresenteerd zijn, maar zullen uiteindelijk in God beginnen te geloven gewoon door hun ervaringen en omdat door hun leven als christen zij God zien werken in hun leven. Als veel mensen terug kijken op hun leven kunnen zij voorzienigheid zien in dingen dat hen zijn overkomen. Nu is er geen garantie dat iedereen dit soort van ervaring zal hebben, maar het is een sterke bevestiging voor degenen die dit voorkrijgen.

  In ieder geval kan men stellen dat hete godsgebeuren en godsbestaan iets is data men uiteindelijk zo intens zal gaan aanvoelen dat het ontegensprekelijk bekrachtigd wordt.

  Like

 2. Ook al kunnen wij God niet rechtstreeks waarnemen is dat nog geen reden dat Hij niet zou bestaan. Men zou nochtans kunnen zeggen dat als God echt bestaat, er bewijzen voor hem moeten te vinden zijn. Want elke realiteit kan bewezen worden.

  Eerst en vooral zijn er de natuurlijke feiten om ons heen die laten zien dat er een Schepper bestaat, die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aarde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de duizelingwekkende complexiteit en het extreme technische vernuft van de natuur, dan ontkomt een eerlijk denkend mens niet aan de conclusie dat al die wonderen door een geweldig machtig en duizelingwekkend wijs God geschapen moeten zijn. Dat is dan ook de conclusie die steeds meer wetenschappers trekken, als ze met een open geest naar de verbijsterende mate van technisch vernuft kijken, die ze in de natuur waarnemen. We leven in een wereld die wordt gestuurd door bepaalde natuurwetten die zijn opgesteld en geschapen door een universele intelligentie, en niet door toeval.

  Als een nieuw product of een machine, die niemand in de wereld ooit heeft gezien of van heeft gehoord, wordt getoond aan een atheïst of iemand anders, en er zou hem de vraag worden gesteld: “Wie is de eerste persoon die er toe in staat zou zijn om details te geven over de techniek van dit onbekende product?” Na een beetje denken, zou hij antwoorden: “De maker van dit product.” Sommige zullen zeggen “de producent”, terwijl anderen zullen zeggen “de fabrikant”. Welk antwoord een persoon ook geeft, onthoudt dit, het antwoord zal altijd zijn: of de ontwerper, de producent, de fabrikant of iets van dezelfde betekenis, met andere woorden, de persoon die het heeft gemaakt of ontworpen. Worstel niet met woorden, welk antwoord hij ook geeft, het zou dezelfde betekenis hebben, dus accepteer het. Waarom zou het antwoord op de vraag wie de natuur heeft gemaakt niet De Ontwerper?
  Daar materie juist door zijn aard geen eeuwig verleden heeft gehad, moet het op een zeker punt een begin gehad hebben! De schepping, het bestaan van dingen als zodanig, vereist en vergt absoluut een Schepper! Dat wat gemaakt wordt vergt een maker! Dat wat geproduceerd wordt vereist een producent!
  Materie is gemaakt zoals de wetenschap zelf aangetoond heeft – het ‘gebeurde’ niet zo maar en het heeft géén oneindig verleden!
  Een gsm of computer ontstaan niet zonder intellect. . Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.
  Er moet iets zijn wat het ontstaan van alles veroorzaakt moet hebben. Er moet uiteindelijk iets “onveroorzaakts” zijn geweest om het bestaan van alles te kunnen hebben veroorzaakt. Dat “onveroorzaakte” iets is de Veroorzaker God.
  Ontwerp in het heelal bewijst het bestaan van een Ontwerper!
  Wij kunnen vaststellen dat er leven is. De Gever van leven heeft in ieder levend wezen het levensinstinct ingeplant en door deel uit te maken van de schepping kunnen wij ook dat gevoelen van die Maker van de Schepping in ons gewaar worden. De Almachtige God, het Zelf-Bestaande-Leven, degene, die leven heeft, die Leven Is, die vóór alle dingen was, gaf leven aan de eerste mens en plaatste in de mens, in de dieren en al de planten, de levenscyclus die hen in staat stelt zich volgens bepaalde vastgestelde wetten voort te planten!

  Men zou 7 bewijzen kunnen aanhalen voor godsbestaan

  1. Als men hoort dat atheïsten en evolutionisten uitgaan van bestaande wetten, moeten er dus eerst wetten zijn en zou men ook kunnen stellen dat er dus eerst een Wetgever hoort te zijn.
  2. Een bewijsbare wetenschappelijke wet, de Wet van Biogenisis, leert dat het levende alleen uit het levende voortkomt. Er is dus een Gever van leven.
  3. Materie moet op een zeker tijdstip tot bestaan gekomen zijn. Stel eens dat uranium in 10 miljard jaar in overgangsfasen ontbindt tot lood. Als uranium eeuwig zou hebben bestaan, dus veel langer dan 10 miljard jaren, dan zou er vandaag geen uranium meer bestaan. Maar er is nog heel wat uranium.
  Door erosie zou de aarde zonder begin vlak moeten zijn, een vlakke bol zonder bergen en dalen. Er is dus een begin van materie en dat vereist een Schepper.
  4. Alle levende wezens zijn geschapen naar hun eigen aard. De mens kan dus niet ontstaan zijn uit een vreemd micro-organisme of uit een aap.
  Laat de wetenschap maar eens proberen het embryo van een vis tot olifant of mens te laten uitgroeien. Er is geen ontwikkeling van de ene soort tot de ander. God onderhoudt deze wetten.
  5. De volmaakte orde van het heelal getuigt van een ontwerp, een wereld die getuigt van ontwerp. Leven is afhankelijk van ander leven en sterven volgens een gecompliceerd ontwerp. Alles wat bestaat getuigt van een Plan. Er is een Ontwerper.
  6. Vervulde profetie bewijst Gods bestaan.
  7. Het bijbels geloof is niet datgene wat men er in het algemeen onder verstaat: het geloof is Gods bewijs dat Hij bestaat.
  Het geloof is een bewijs van datgene wat we niet zien en dat is God zelf.

  **
  Vindt ook om te lezen:
  Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
  Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

  Like

 3. Francis Bacon, de beroemde filosoof, heeft terecht gezegd dat een beetje kennis van wetenschap een man een atheïst maakt, maar een diepe studie van de wetenschap maakt van hem een gelovige in God. Wetenschappers vandaag de dag elimineren modellen van god, maar ze elimineren niet God zelf. Als je dit vertaald naar het Arabisch, is dat Laa illaaha ielallaah: er is geen god (god met een kleine letter g, dit is de nep god) dan God (met een hoofdletter G, de ware God).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.