Indien er leven is waar is het ontstaan?

Wij merken wel dat wij bestaan, maar waar komt ons leven vandaan en wat houdt het eigenlijk in?

English: Delta Canis Majoris, otherwise known ...
Delta Canis Majoris, otherwise known as ‘Wezen’, is an F class Supergiant of 215 solar radii. It has reached the end of its main sequence life, despite only being 10 million years old. (Photo credit: Wikipedia)

Sommigen spreken van een 5000 miljoen jaar geschiedenis, maar hoe kunnen wij er op aan dat hun uitspraken wetenschappelijk verantwoord zijn en juist zijn? Er zijn meerdere theorieën over de ontstaansgeschiedenis waarbij de mens tracht te verklaren hoe zon en aarde tot stand kwamen. Er zijn er die spreken over “de oerknal” volgens vele wetenschappers zo een 13,8 miljard jaar geleden ons heelal deed ontstaan.

Maar wat was er dan voor die oerknal? Wat was er voordat er sterren en planeten waren en ontstonden? En wanneer zijn die planeten en de verscheidene levende wezens of elementen ontstaan?

Al eeuwenlang zijn mensen op zoek naar de antwoorden op dit soort vragen. En om antwoorden te vinden kijken ze natuurlijk naar boven. Naar de sterren en daar voorbij. Bijvoorbeeld met hele grote telescopen.

Anderen geloven eerder dat wat er in hele oude geschriften staat beschreven als waar aan te nemen is. Zij denken dat er een almachtig Opperwezen verantwoordelijk is. Dat eeuwig bestaand Wezen zou door te spreken alles tot bestaan gebracht hebben. Door Zijn adem zou in de materie leven zijn gekomen.

Wat denkt u?

Hoe kijkt u naar het begin van alles?

+

English version: 2nd question: What or where is the beginning

+

Aanvullende lectuur

 1. De Allerhoogste is het Opperwezen
 2. Schepper en Blogger God 1 Leegte en BewegingOntstaan van ons wereldbestel
 3. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 4. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan
 5. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal
 6. Materie en tijdelijkheid
 7. Het levende, het verderfelijke en het gestorvene
 8. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn
 9. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak
 10. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd
 11. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
 12. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 13. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1
 14. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2
 15. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3
 16. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4
 17. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5
 18. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6
 19. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 20. The Way To Life
 21. Schrijvers’ getuigenis
 22. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 23. Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding
 24. De Allerhoogste is het Opperwezen
 25. De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezenGods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalenMogelijkheid tot leven
 26. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 27. De zoeker naar God en wereldse schatten
 28. Diegene die maakt zoals wij zijn
 29. Leven gedefinieerd door de dood
 30. Je leven de som van al je keuzes
 31. Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven
 32. Kies voor Leven
 33. Leef …
 34. Nu wij naar het einde van het jaar komen
 35. Geschapen om te leven in relatie met God
 36. Activiteiten in dit leven nagaan
 37. Bij de aanvang van een nieuwe dag
 38. Hoe is jouw film van je leven?
 39. Levensspel
 40. Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief
 41. Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt
 42. Leef alsof je morgen gaat sterven
 43. Wees blij dat de doornstruik rozen draagt
 44. Laten wij verder gaan
 45. Het leven is als een tien-versnellingen fiets.
 46. Hopen zolang je leeft
 47. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 48. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 49. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 50. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 51. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 52. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 53. Christus kennen is zin geven aan het leven
 54. Reinigen van ons en anderen
 55. Een kaars in het leven

+++

Verder rond dit onderwerp

 1. Ontstaan en Vergaan (2014)
 2. Creatie
 3. Er is lijden
 4. Als je eens wist…
 5. Waarom de beste keuze hoop is
 6. bikkelen en beitelen tot je erbij neervalt
 7. Ga ik wel of niet mijn droom achterna
 8. Het perspectief van de tijd
 9. Werp een blik
 10. Op het levenspad
 11. Hoop
 12. Dat wat alles verbindt
 13. By Being It Knows It Is.
 14. Erkenntnisse
 15. Triumful spiritului asupra materiei

+++

Save

Save

Advertisement

21 thoughts on “2de vraag: Wat of waar is het begin

 1. We kunnen het heelal nu zien en wij kunnen ons voorstellen dat er een keer was dat er een totale chaos moet geweest zijn. Of het was er altijd of het moest tot stand komen, maar dan kun je je afvragen hoe. Dat totale begin moet toch wel een oorzaak hebben gehad. Dus wat voor soort dingen zou het universum tot stand hebben kunnen gebracht? Als het iets is dat ook een begin had dan zouden we terug tot af zijn en zouden wij nog een andere reden moeten vinden om uit te leggen hoe dat alles tot stand is gekomen. Maar als het iets is dat eeuwig is (dat wil zeggen geen begin heeft), dan is het niet dat er voor een oorzaak nodig is. Wat uw verklaring voor de oorsprong van het universum ook moge zijn, op een gegeven moment moet er een soort eeuwige ding geweest zijn of iets dat aan alles een begin kon geven. Dat onveroorzaakte ding is datgene dat alles veroorzaakte en noemen wij daarom ook De Veroorzaker. Dat eeuwige Ding zouden we Dé Primaire eeuwige God kunnen noemen.

  Alles wat een begin heeft, heeft een oorzaak. En je kan zeggen God de oorzaak was. Hij schiep alles. Hij was tijdloos, omdat de tijd geen concept was toen hij er al was.

  Dat mensen spreken over een zwart gat hoeft niet verkeerd te zijn. In de Bijbel wordt ons verteld over de duisternis en de leegte. Toen er een ‘niets’ was, was er geen tijdsaanduiding, omdat er niets om het te meten aan, en er waren nog geen herkenbare elementen, want er was nog niets opgebouwd. Op dit ogenblik weten we ernstig niet hoe het allemaal echt Miljarden jaren geleden tot ontstaan kwam. Wij hebben heel veel theorieën die ons door mensen worden aangeboden. Alles wat we weten of denken te weten vandaag de dag wordt gemeten met de kennis die we door de jaren heen opgebouwd hebben.

  Modern scientific views on cosmology suggest that it may not even be meaningful to speak of a time “before” light because not only light but time itself may have commenced at the start of the universe which is currently estimated as 13.7 billion years ago. Perhaps future generations will have a different concept because, like all areas of science, cosmology will certainly be revised as more is discovered. However any such revision cannot overturn overwhelming evidence that the sun and stars are very much older than 6000 years.

  Moderne wetenschappelijke opvattingen over kosmologie suggereren dat het misschien niet eens zinvol is om over een tijd te spreken “voor” er licht was, want niet alleen licht, maar de tijd zelf aan het begin van het universum, die momenteel nauwkeurig geraamd wordt op 13,7 miljard jaar geleden moge dan zijn begonnen. Misschien zullen toekomstige generaties een ander concept hebben, omdat, net als alle andere gebieden van de wetenschap, kosmologie zeker zal worden herzien, naarmate er meer ontdekt wordt. Toch kan een dergelijk revisionisme het overweldigend bewijs dat de zon en de sterren heel veel ouder zijn dan 6000 jaar niet omver werpen.

  Hoe en wanneer alles begon zal in de toekomst wel eens duidelijk worden, en dat wordt zelfs voorspeld in de bijbel dat de mens terug naar die goddelijke Maker zal terugkeren en weer volledig op Hem zal vertrouwen en daardoor duidelijke kennis zal hebben.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.